Protokoll för SeKeLs styrelsesammanträde den 12:e augusti, 2009

Närvarande: Monica Johansson, Sofie Renström, Veronica Liljeberg, Jonas Norstedt, Linnéa Lundell, Lina Marcusson, Johanna Mårdén, Mathilda Flood

Datum: 2009-08-12

Plats: Björnkärrsgatan 15


§1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Monica Johansson.

§2. Val av sekreterare, (då Jenny Hellström inte är närvarande). Linnéa Lundell valdes.

§3. Val av justerare. Johanna Mårdén valdes.

§4. Adjungeringar. Inga adjungeringar.

§5. Godkännande av kallelsen. Kallelsen godkändes.

§6. Fastställande av föredragslista. Föredragningslistan godkändes.

§7. Föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.

§8. Postrundan.
a) Jonas, nollegeneral: Förberedelserna inför nolle-p klart. Fadderutbildningen kommer ske lördagen den 15/8. Planeringen inför nollningens aktiviteter är nu helt klar. Styrelsen kommer presentera sig för Nollan onsdagen den 19/8 kl. 18.00, i samband med lekarna i ”Gamla Skålland”. Regeringen skall ha en station på Filosofiska spelen torsdag 20/8. sKVaLp jobbar på kravalletten. Det finns 50 stycken kravallettbiljetter och märken för tillfället, skall försöka ordna med biljetter åt frikursarna i historia som har upprop först på onsdagen den 19/8. Det är bestämt att Hanna Frank skall vara toastmaster på Ost, vin & poesi den 22/8. Regeringen skall jobba på München Hoben och behöver låna folk från sKVaLp, det behövs 8 personer. Röda Arméns gosskör gycklar för oss på nolle-sittningen den 28/8. 40 biljetter finns till utediscot den 29/8. München Hoben biljetterna är upphämtade, Lina tar hand om betalningen.
b) Mathilda, festerichef: Under sommaren har det varit inbrott i ”Skrubben” och i festeriförrådet. Studentbostäder vill säga upp Nationskällaren, men lovar att ordna med ny lokal åt oss först. Vi kommer behöva ett nytt förråd. Var även ansvarig för målandet av märkesbacken. Det finns färg över. Föreslår att vi i framtiden utser en grupp på förhand som målar märkesbacken, svårt att få folk att ställa upp annars. Vi tar upp förslaget igen på höstmötet och lägger till det i verksamhetsplanen, Monica tar på sig att skriva en motion om detta. Skall gå på det första FF-mötet på HG. Datum för vinbrännbollen kommer förmodligen bli den 4é september. sKVaLp skall för övrigt träffas innan fadderutbildningen på lördag och öva gyckel.
c) Veronica, informationsansvarig; Är med i kravallettgruppen och har designat märke till kravalletten. Är även beredd att jobba på denna med sKVaLp. Kravallettbiljetterna kommer kosta 70 kr och märket kommer ingå när nollan köper så vi blir av med märkena. Jonas skall ta en bunt märken och försöka sälja. Skall ordna mer med hemsidan och bloggen, ber alla i styrelsen skicka bilder på sig själva så de kan komma upp på bloggen.
d) Johanna, vice ordförande; inget att tillägga.
e) Lina, kassör; Skall snarast gå igenom Chilifesten med Linda i sKVaLp.
f) Sofie, utbildningsbevakare; Planerar att få igång Myran igen med lite aktiviteter. Hoppas på nya medlemmar. Vi återkommer till problemen med Myran under punkt 11.
g) Linnéa, kulturansvarig; Jobbar på en enkät inför kulturresan i november. Veronica hjälper till med utskick. Funderar på vilket bussbolag vi borde välja, skall kolla upp saken med Lina. Resan planeras gå på cirka 200-300 kr per person. Har kollat upp om det är värt att skaffa stockholmskortet, men vi tjänar förmodligen ingenting på det. Har under sommaren haft kontakt med Moderna Museet, de kan inte erbjuda något reducerat pris på guidade visningar. Kommer även kolla upp Nationalmuseums utställningar lite närmare. Har kontakt med Tuja som är publikvärd på Ung scen Öst, de är intresserade av ett samarbete. Är inbjuden till Östgötateatern för att gå igenom årets repertoar den 2á september. Skall också ta kontakt med Vega på
Studentspexet och Passagen.
h) Monica, ordförande; Ny information om kalasmottagningen den 2á september: Vi har bord nummer åtta. Vi får vara max fyra personer och får två fribiljetter per bord. Vi har tillåtelse att sälja märken och dela ut godis, men inget annat. Skall skriva ut nya, fräscha flyers att dela ut, cirka 30 ark borde räcka. (Veronica designar). Troligtvis blir det Monica och Veronica som sitter på kalasmottagningen.

§ 9. Bordlagda frågor; se § 8, punkt h.

§10. Nya frågor. Inga nya frågor.

§11. Övriga frågor; Myran. Vid inbrottet slogs rutan i köket in, detta skall åtgärdas (Studentbostäder står för kostnaden) innan Nolle-p. Sedlar försvann ur växelkassan, däremot har vi 200 kronor i småmynt som borde växlas in. Nolle-budgeten kan troligtvis täcka upp hyran till Myran för de tillfällen man har aktiviteter där, liksom man betalar hyra till Skrubben. Det behövs mer folk som kan tänka sig att jobba på Myran om vi vill hålla igång verksamheten, förhoppningsvis kan vi få några av de nya att bli intresserade. SeKeL är beredd att ge Myran uppskov med första hyran för terminen.

§12. Expeditionstid; Johanna och Lina tar expeditionstiden den 27/8. Expeditionstid 2/9 blir på Kalasmottagningen.

§13. Nästa möte; tisdagen den 1/9 klockan 12.00 utanför HumSam- biblioteket.

§14. Mötets avslutande. Ordförande avslutar mötet

Ordförande: Monica Johansson
Justerare: Johanna Mårdén
Sekreterare: Linnéa Lundell

Protokollet finns även som PDF.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: