Protokoll för SeKeLs styrelsesammanträde den 1:a september, 2009

Närvarande: Monica Johansson, Sofie Renström, Jenny Hellström, Jonas Norstedt, Linnéa Lundell, Lina Marcusson, Johanna Mårdén, Mathilda Flood
(Anders Ahrén kommer från och med nu inte att närvara på resterande delen av årets möten)

Datum: 090901 kl. 12.00

Plats: D-huset


§1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Monica Johansson.

§2. Val av justerare. Sofie Renström valdes.

§3. Adjungeringar. Inga adjungeringar.

§4. Godkännande av kallelsen. Kallelsen godkändes.

§5. Fastställande av föredragslista. Föredragningslistan godkändes.

§6. Föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.

§7. Postrundan.
a) Johanna, vice ordförande; Anslagstavlan är rensad.
b) Lina, kassör; Har uppdaterat medlemslistan. Ska tillsammans med Monica kolla upp huruvida vi fått pengar från STUFF över hur många studenter vi bedriver utbildningsbevakning åt den här terminen. Kassörmailen verkar fungera nu.
c) Mathilda, festerichef; Festeriförrådet är lagat. På lördag är det vinbrännboll, kl 18.30 i Vallamassiven. Medlemskap ska säljas på plats. Festeriet jobbade på kravalletten, München Hoben och Svartan under nolle-p, och allt gick bra.
d) Linnéa, kulturansvarig; Har gjort en enkät som ska skickas ut med infomailet. Har kollat upp lite teaterföreställningar och liknande i Stockholm inför kulturresan. Fredagen den 11/9 går ”Mr Earnest” på Sagateatern, och detta blir sektionens första kulturarrangemang för terminen. Ska kolla upp mer om vad som gäller vid förhandsbokning och liknande. Biljetter kommer troligtvis att säljas av Linnéa på lunchtid måndagen den 7/9. Biljetterna kostar 60 kr per student.
e) Jenny, sekreterare; Uppmanar de i styrelsen som fotograferat under nolle-p att ladda upp bilder på sektionens konto på Flickr. Ska skicka ut en indexmall till övriga styrelsemedlemmar, som ska användas i styrelsepärmen.
f) Sofie, utbildningsbevakare; Det krånglar fortfarande med utbildningsbevakarmailen.
g) Monica, ordförande; Nästa år firar sektionen 30 år. En slags kommité för att hitta alumner och ha hand om 30-års firandet bör tillsättas – någonting att skriva in i nästa års verksamhetsplan. Mia Fredriksson har, och kan fortsätta, hjälpa till att hitta alumner.
h) Jonas, nollegeneral; Nolle-p är slut och allting har gått bra. Har börjat räkna på ekonomin, och hittills ser det bra ut.

§ 8. Bordlagda frågor.
a) Kalasmottagningen. Kalasmottagningen går av stapeln imorgon den 2/9. Monica och Jenny kommer att representera sektionen på plats. Styrelsen beslutar att köpa lite godis att bjuda på vid mottagningen.

§9. Nya frågor.
a) Medlemskort. Medlemskorten är slut. Det gamla medlemskortet finns sparat på en PDF-fil, som dock endast rymmer ett kort. Diskussion förs om att designa ett nytt kort och placera flera stycken av detta på samma dokument, alltså att göra ett slags ark och sedan trycka upp i en lagom stor upplaga. Sofie ska se över om hon kan designa ett. Frågan bordläggs till nästa möte.
§10. Övriga frågor.
a) Kafé Myran. Sofie Renström kandiderar, efter ett förslag av Rebecka Strömstén, till ny drottningmyra. Styrelsen godkänner Sofie som ny drottningmyra. Sektionen lägger ut för Myrans hyra i en månad nu.
b) Skrubben. Studentbostäder vill tömma nationsskällaren. Skrubben skulle då behöva en ny lokal. Jonas ska informera de som arbetar i Skrubben om situationen.
§11. Expeditionstid. Den 9/9 sitter Mathilda och Linnéa, och den 16/9 sitter Jonas och Sofie.
§12. Nästa möte. Nästa möte blir tisdagen den 15/9 kl. 12.00.
§13. Mötets avslutande. Ordförande avslutar mötet.

Ordförande: Monica Johansson
Justerare: Sofie Renström
Sekreterare: Jenny Hellström

Protokollet finns även som PDF.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: