Protokoll för SeKeLs styrelsesammanträde den 15:e september, 2009

Närvarande: Monica Johansson, Sofie Renström, Jenny Hellström, Jonas Norstedt, Linnéa Lundell, Lina Marcusson.

Datum: 090915 kl. 12.00

Plats: D-huset


§1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Monica Johansson.

§2. Val av justerare. Jonas Norstedt valdes.

§3. Adjungeringar. Inga adjungeringar.

§4. Godkännande av kallelsen. Kallelsen godkändes.

§5. Fastställande av föredragslista. Föredragningslistan godkändes.

§6. Föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.

§7. Postrundan.
a) Jonas, nollegeneral; Har varit på Systembolaget och lämnat tillbaka den överblivna cidern och ölen från nollningen. Väntar på en räkning från STUFF gällande hyrandet av STUFF-bilen som skedde under nolle-p. Ska lämna en utvärdering av nolle-p till STUFF om ett par veckor. Strax efter denna inlämning kommer ett möte med STUFF att äga rum.
b) Sofie, utbildningsbevakare; Har varit på ämnesrådsmöte för konst. Fick där reda på att det ekonomiska läget för konstämnet ser bra ut, och att det är många som läser konstvetenskap 1. Däremot är det inte så många som läser konstvetenskap 3, och på KVB 3 är de nu endast 12 stycken, efter ett stort antal avhopp. En entrepenörskurs för kulturarbetare ska börja gå vid universitetet, förlagd vid Campus Norrköping. Denna kommer att vara möjlig för
kulturvetarstudenter att välja på den valfria terminen inom programmet, främst tillsammans med 10 veckors praktik då kursen också ligger på 10 veckor, alltså en halv termin. Berlinresan som varje år görs med konstvetenskap 2 ska göras om till en fristående kurs, så att fler kan söka den. Förra året gick Berlinresan back med 40 000 kr vilket man hoppas att råda bot på med denna förändring. Konstvetarstudenter på nivå 4 är välkomna att söka ett stipendium för att få studera konst i Rom. Kulturvetarstudenten och SeKeL-veteranen Kerstin Björsson fick det i år! Utbildningsbevakarmailen har äntligen börjat fungera, och Sofie ska på
utbildningsbevakarmöte inom kort.
c) Jenny, sekreterare; Ska skicka ut en notis med infomailet om att man gärna får skicka bilder från nolle-p till henne, som kan laddas upp på Flickr. Skickar där även med en notis om att de som inte förnyat sitt medlemskap bör göra detta. Ska även börja kolla igenom det gemensamma testamentet och skissa på det nya.
d) Linnéa, kulturansvarig; ”Mr Earnest”-föreställningen på Sagateatern i fredags (den 11/15) avlöpte smidigt, och tolv nöjda SeKeL-anknytna var där. Har undersökt mer om kulturresan som antagligen kommer att ske den första fredagen i oktober. Ett förslag som är aktuellt gällande utflyktsmål är Stockholm och då speciellt Caspar David Friedrich-utställningen på nationalmuseum. Ska kolla med olika resebyråer då det finns sådana som skräddarsyr teaterresor och liknande, och se om det går att pressa ner priset genom att boka kulturresan i samspel med en sådan. Ska även ta kontakt med Josef Bengtsson i litteraturvetenskap 3, som ordnade kulturresan för två år sedan, för att utbyta information.
e) Lina, kassör, Ingenting att rapportera.
f) Monica, ordförande; Har utvärderat Kalasmottagningen. Har blivit kontaktat av Studentköping – en slags plattform för olika sektioner vid universitetet. Ska svara dessa så att de har koll på hur vårt verksamhetsår gällande aktiviteter och så vidare ser ut. Ska på möte med STUFF om två veckor tillsammans med Johanna. Ska på en DIK-konferens i Stockholm tillsammans med SeKeLs programråd Hanna Frank, den 26:e till 27:e september.

§8. Bordlagda frågor.
a) Presentation i klasserna. Presentationerna som gjorts har gått bra, även om det varit svårt att vid alla tillfällen få med samtliga styrelsemedlemmar, då alla läser olika kurser och har olika scheman. Den sista presentationen görs på fredag (18/9) i teoretisk filosofi 1.
b) Medlemskort. Sofie håller på att skissa på ett nytt medlemskort, och hon ska skriva ut ett provexemplar och ta med till nästa möte. När detta är klart ska det antingen skrivas ut direkt eller tryckas via LiU-tryck.

§9. Nya frågor.
a) Hemsidan. Hemsidan har under 2009 inte fungerat som önskat, och funderingar finns nu på att betala någon för att bygga upp en ny, fungerande hemsida. Styrelsen anser att hemsidan är värd att lägga pengar på, då det är en av våra viktigaste plattformer där vi kan nå ut till studenterna. Monica ska kolla upp vad det skulle kosta att anlita någon slags firma som kan hemsidor, och Lina och Jenny ska kolla med privatpersoner de tror skulle kunna hjälpa till mot betalning.

§10. Övriga frågor.
a) Sammanhållningen i styrelsen. För att förbättra sammanhållningen i styrelsen och lära känna varandra lite bättre, ska styrelsemedlemmarna äta brunch ihop på Myran nu på söndag, kl. 14.30. Detta därför att styrelsen anser det viktigt att träffas då och då även utanför mötestid.

§11. Expeditionstid. Den 23/9 sitter Jenny och Monica, och den 30/9 sitter Sofie och Lina.

§12. Nästa möte. Nästa möte blir tisdagen den 29/9 kl. 12.00.

§13. Mötets avslutande. Ordförande avslutar mötet.

Ordförande: Monica Johansson
Justerare: Jonas Norstedt
Sekreterare: Jenny Hellström

Protokollet finns även som PDF.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: