Protokoll för SeKeLs styrelsesammanträde den 29:e september, 2009

Närvarande: Monica Johansson, Sofie Renström, Jenny Hellström, Linnéa Lundell, Lina Marcusson, Johanna Mårdén, Veronica Liljeberg, Mathilda Flood

Datum: 090929 kl. 12.00

Plats: D-huset


§1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Monica Johansson.

§2. Val av justerare. Johanna Mårdén valdes.

§3. Adjungeringar. Inga adjungeringar.

§4. Godkännande av kallelsen. Kallelsen godkändes.

§5. Fastställande av föredragslista. Föredragningslistan godkändes.

§6. Föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.

§7. Postrundan.
a) Jenny, sekreterare; Har börjat skissa på det nya gemensamma testamentet. Bland de nya punkterna som ska föras in i detta finns tillägg kring märkesbackenmålningen, kalasmottagningen, marknadsföringen av sektionen samt någonting om sektionens uppvisande utåt.
b) Linnéa, kulturansvarig; Har jobbat med den kommande kulturresan till Stockholm, se Nya frågor.
c) Sofie, utbildningsbevakare; Har varit på utbildningsbevakarmöte. Där diskuterades bl.a. avskaffandet av kårobligatoriet och dess ekonomiska följder, rättsäker examination, handledarens roll o.s.v. En ny hemsida är på gång för LiU. Kårservice håller på med en kalender där de olika sektionernas aktiviteter kan stå med.
d) Mathilda, festerichef; Har spikat ett preliminärt datum för drinkfesten, 24/10, och ett för julsittningen, 11/12. Temat för drinkfesten kommer att vara ”hjältar”.
e) Veronica, informationsansvarig; Ska undersöka huruvida om det kan ha råkat bli så att vissa mailadresser ramlat ur listan över vilka infomailet ska gå ut till.
f) Monica, ordförande; Var tillsammans med Johanna på SEKT-möte. Kanske borde alla i styrelsen följa med på dessa möten någon gång, då det skulle vara givande för samtliga styrelsemedlemmar att få mer insikt i STUFFs arbete – ännu en punkt att ha med i det gemensamma testamentet. Var i helgen (26-27/9) i Stockholm tillsammans med SeKeLs programråd Hanna Frank, på en konferens som DIK höll i. Konferensen handlade om ett samarbete mellan humaniorastudenter över hela Sverige, med syftet att höja humaniorastudenternas status. Ett manifest ska skrivas och styrelsen bör diskutera huruvida SeKeL ställer sig bakom innehållet i det och i sådana fall kan trycka sitt namn på manifestet. Därför ska styrelsen hålla ett kvällsmöte onsdagen den 7/10 kl. 17.30 på Kafé Myran, och detta möte kommer att innehålla en utförligare presentation av Monica och Hanna om vad projektet och manifestet handlar om.
g) Johanna, vice ordförande; Har varit med Monica på SEKT-möte. Ska på AMO-möte i eftermiddag.
h) Lina, kassör; Har uppdaterat medlemslistan. Väntar på ekonomisk redovisning från Jonas och från Linda, kassören i festeriet.
§8. Bordlagda frågor.
a) Medlemskort. Sofie håller på att skissa på medlemskorten, och de ska vara klara till nästa möte. Sedan ska de skrivas ut på lila papper – Lina ska införskaffa sådant.
b) Hemsidan. Linas bror ska börja skissa på en ny hemsida för sektionen efter att styrelsen lagt fram hur vi vill att den ska se ut. Lay-outen ska diskuteras på nästa styrelsemöte. Målet är att den nya hemsidan ska vara klar till årsskiftet och lanseras i samband med skiftet. Syftet är alltså att nästkommande styrelse ska slippa allt strul som varit återkommande tidigare verksamhetsår, och ta över en lättadministrerad hemsida.

§9. Nya frågor.
a) Årsmöte. Årsmötet kommer att äga rum tisdagen den 10/11 kl. 18.00. Kallelsen ska skickas ut senast den 12/10. Alla som vet någon som skulle passa för eller verkar vara intresserad av en speciell post i styrelsen ska meddela valberedningens sammankallande, Linda, om detta.
c) Kulturresan. Kulturresan är bokad till fredagen den 6/11. Bussbolaget som anlitats är Stångåbuss, och antagligen kommer bussen att avgå från Campus vid åttatiden på morgonen. Mer information om kulturresan ska ut, via infomail och LiU-mail. Hittills har 12 personer anmält sig. Sista anmälningsdag är den 5/10. Det är också då, samt vid expeditionstid och på fredag den 2/10, som det kommer att finnas möjlighet att på lunchtid utanför Humsam-biblioteket betala för sin plats. Priset för buss och teater är 319 kr per plats utan subventionering. SeKeL kommer att subventionera så att priserna blir 260 kr för icke-medlemmar och 220 för medlemmar. Styrelsen kommer överrens om hur vi ska förhålla oss till om folk kanske enbart vill köpa teaterbiljett etc. Priset blir då 150 för medlem och 180 (fullt pris) för icke medlem. Anledningen till det tidiga sista betalningsdatumet beror på att vi måste definitivt boka antal biljetter hos teatern en månad innan.

§10. Övriga frågor.
a) LiU:s nya hemsida. LiU:s nya hemsida görs av två praktiserande systemvetarstudenter, som gärna tar emot feedback på hur man vill att hemsidan ska se ut. Denna information ska gå ut i kommande infomail. Adressen till dem är nyawebben.wordpress.com
b) Myran. Lina, som står som kontaktperson för Myran hos Studentbostäder, ska kontakta Studentbostäder om att man till Myran gärna vill ha en tvättstugenyckel och en tagg till soprumment, samt att man vill ha en vattenkran lagad.
c) Floursköljen. Eftersom intresset för floursköljen varit extremt svagt, beslutar styrelsen att avsluta den upptagna kampanjen kring ”Ingen röta i roten” till det rimliga priset av 20 kr (Monica köper loss floursköljen för 20 kr). Det tillhörande märket kommer att säljas för 20 kr.

§11. Expeditionstid. Den 7/10 sitter Johanna och Jenny, den 14/10 sitter Linnéa och Monica och den 21/10 sitter Mathilda och Veronica.

§12. Nästa möte. Nästa möte blir tisdagen den 13/10 kl. 19.00 i D-huset.

§13. Mötets avslutande. Ordförande avslutar mötet.

Ordförande: Monica Johansson
Justerare: Johanna Mårdén
Sekreterare: Jenny Hellström

Protokollet finns även som PDF.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: