Protokoll för SeKeLs styrelsesammanträde den 13:e oktober, 2009

Närvarande: Monica Johansson, Sofie Renström, Jenny Hellström, Linnéa Lundell, Lina Marcusson, Johanna Mårdén, Veronica Liljeberg, Mathilda Flood, Jonas Norstedt

Datum: 091013 kl. 19.00

Plats: D-huset

§1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Monica Johansson.

§2. Val av justerare. Mathilda Flood valdes.

§3. Adjungeringar. Inga adjungeringar.

§4. Godkännande av kallelsen. Kallelsen godkändes.

§5. Fastställande av föredragslista. Föredragningslistan godkändes.

§6. Föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.

§7. Postrundan.
a) Jenny, sekreterare; Ingenting att rapportera.
b) Linnéa, kulturansvarig; Kulturresan är nu helt bokad och klar, och samtliga anmälda har betalat. Bussen är fullsatt!
c) Mathilda, festerichef; Väntar fortfarande på svar från NH angående julsittningen. Drinkfesten blir lördagen den 7/1. Festeriet kommer att hålla möte nu i veckan då priserna för drinkfesten kommer att sättas.
d) Veronica, informationsansvarig; Har skickat ut kallelsen till årsmötet som håll tisdagen den 10/11.
e) Johanna, vice ordförande; Har varit på AMO-möte. Där diskuterades bl.a. ett antal ombyggnationer på campus, bl.a. i C- och D-huset.
f) Lina, kassör; Har gått igenom Chilifestens ekonomiska läge med festeriets kassör Linda. Har tillsammans med Kenny Lind varit hos Studentbostäder för att diskutera Skrubbens läge. Studentbostäder kommer att säga upp Skrubben om tre månader – och styrelsen diskuterar huruvida vi ska säga upp kontraktet redan nu istället. Studentbostäder har erbjudit en annan lokal för Skrubbens aktiviteter, och Kenny ska undersöka hur stort intresset för denna lokal är innan uppsägning sker.
g) Jonas, nollegeneral; Har varit på möte med STUFF angående höstens nolle-p. Det var ett bra nolle-p överlag. Ska tillsammans med Lina diskutera ekonomin från nollningsveckorna.
h) Sofie, utbildningsbevakare; Har tagit fasta på hur många studenter vi har den här terminen och meddelat Monica dessa siffror, som ska skicka en faktura på utbildningsbevakning till STUFF. Ska på utbildningsbevakarmöte den 20/10, och på ämnesrådsmöte för konstvetenskap den 26/11.
f) Monica, ordförande; Har varit i kontakt med valberedningen och fått reda på att valberedningsarbetet går jättebra. Det finns många som är intresserade av att fylla någon styrelsepost nästa år. Styrelsen ska kontakta dessa och ”sätta in dem” i arbetet som respektive post kräver.

§8. Bordlagda frågor.
a) Medlemskort. Lina har inte hittat något passande papper att köpa på campus och ska leta på andra ställen efter sådant. Sofie är inte riktigt klar med designandet av kortet, och frågan bordläggs till nästa möte.
b) Hemsidan. Styrelsen diskuterar hur den nya hemsidan bör se ut, vilka funktioner som ska finnas och vad som ska finnas att tillgå där. Lina ska föra fram våra idéer till sin bror, som ska skapa hemsidan. Planen är att lansera hemsidan i samband med skiftet, eller strax innan årsskiftet.
c) Årsmöte. Kallelsen till årsmötet tisdagen den 10/11 är utskickad. Motioner ska mailas till styrelsen senast två veckor innan mötesdatumet, senast den 27/10.

§9. Nya frågor.
a) Skifte. Om ett par – tre månader är det dags för skifte, och av tradition brukar den nya styrelsen hitta på någonting med den gamla styrelsen, en så kallad skiftesfest eller skiftesaktivitet. Varje styrelsemedlem ska till nästa möte komma med ett förslag på en dagsaktivitet och ett förslag på en lite festligare kvällsaktivitet.
b) Bokens dag. Bokens dag kommer att hållas onsdagen den 11/11 på Myran, mellan kl. 18-22. Jenny ska skriva en inbjudan som Veronica ska skicka ut. Bokinlämning kommer att ske på Myrans brunch söndagen den 8/11 eller en timma före tillställningen drar igång på Myran den 11:e, kl. 17-18. Styrelsen kommer att lägga på fem kronor på priset på varje bok som omkostnadstillägg. För att hitta på någonting extra som kanske kan locka folk den här kvällen, kommer en bok-hassard att gå av stapeln kl. 19, ett spel där man kan vinna böcker. För att deltaga ska man ta med två böcker som man kan spela om, inslagna i papper.

§10. Övriga frågor. Inga övriga frågor.

§11. Expeditionstid. Den 28/10 sitter Johanna och Lina, den 4/11 sitter Mathilda och Veronica.

§12. Nästa möte. Nästkommande möten blir torsdagen den 22/10, kl. 12-13 i d-huset, samt fredagen den 30/10, kl. 12-13 i d-huset.

§13. Mötets avslutande. Ordförande avslutar mötet.

Ordförande: Monica Johansson
Justerare: Mathilda Flood
Sekreterare: Jenny Hellström

Protokollet finns även som PDF.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: