Protokoll för SeKeLs styrelsesammanträde den 10:e november, 2009

Närvarande: Monica Johansson, Mathilda Flood, Jenny Hellström, Veronica Liljeberg, Linnéa Lundell, Lina Marcusson, Johanna Mårdén, Jonas Nordstedt, Sofie Renström

Datum: 091110 kl. 19.00

Plats: D-huset


§1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Monica Johansson.

§2. Val av justerare. Johanna Mårdén valdes.

§3. Adjungeringar. Inga adjungeringar.

§4. Godkännande av kallelsen. Kallelsen godkändes.

§5. Fastställande av föredragslista. Föredragningslistan godkändes.

§6. Föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.

§7. Postrundan.
a) Johanna, vice ordförande; Har varit på AMO-möte. Där diskuterades eventuell influensavaccinering för LiU-studenter i Vallfarten, hur lång tid det tar att värma mat på campus vid lunchtid, nya sittplatser i HumSam-biblioteket, den tysta lässalen i C-huset dit alla studenter är välkomna samt brandsamlingsplatser.
b) Sofie, utbildningsbevakare; Har varit på ämnesrådsmöte för konstvetenskap. Där diskuterades bl.a. konstvetenskap 2, och lärarna fick feedback från studenter som gått denna kurs. Ska på utbildningsbevakarmöte den 1/12.
c) Lina, kassör; Skrubben är nu slutgiltigt uppsagt. Har räknat på ekonomin från höstens nolle-p, som gick plus!
d) Jonas, nollegeneral; Har diskuterat ekonomin för nolle-p med Lina. Är i kontakt med kommande nollegeneral angående faddrar och annat. Vissa faddrar inför vårens nolle-p finns redan.
e) Linnéa, kulturansvarig; Kulturresan som gick av stapeln i fredags, den 6/11, gick mycket bra. En faktura väntas komma från Stångåbuss. Ska kolla upp hur mycket som ska betalas per biljett till Teater Giljotin, då en faktura kommit där biljettpriset per person understiger biljettpriset som vi blev informerade om.
f) Veronica, informationsansvarig; Ska ladda upp nya protokoll på hemsidan.
g) Mathilda, festerichef; Drinkfesten i lördags, den 7/11, gick fint. Priserna för sittningen på NH den 11/12 diskuteras, och styrelsen bestämmer sig för att de preliminära priserna, inklusive subventionering, blir 200 kr för medlemmar och 300 kr för icke-medlemmar. Detta därför att vi vill främja hur mycket det lönar sig att faktiskt vara medlem. Dessa priser är dock endast preliminära då NH inte kommit med några siffror ännu.
h) Jenny, sekreterare; Ingenting att rapportera.
i) Monica, ordförande; Har varit på SEKT-möte. Har träffat Aron Nordmark, den kommande ordföranden i styrelsen 2010, för att informera och peppa. Har bokat en arbetsmarknadsföreläsning med Amanda Sjöqvist från DIK, som kommer att hållas den 24/11 kl. 15.15 – 17, i sal D24. Amanda kommer att ta med pennor och annat DIK-material som börjar ta slut hos oss. Hon kommer också att trycka och skicka ut planscher inför föreläsningen som styrelsen ska sätta upp.

§ 8. Bordlagda frågor.
a) Medlemskort. Medlemskorten är klara och fina! Punkten är därför avslutad.
b) Hemsidan. Hemsidan är på gång men inte mycket nytt har hänt, så frågan bordläggs vidare.
c) Aktivakväll. Solhagagården är uppbokad under de dagar i v.49 då aktivakvällen är tänkt att äga rum. Eventuellt kommer den istället att hållas hemma hos Johanna, om ingen annan lämplig lokal hittas. Datum för aktivakvällen bestäms till den 4/12, runt kl. 19.00. Faddrar, regering, styrelser, festeri, Drottningmyra och Kung i Baren ska bjudas in. Jenny tar på sig att skicka ut inbjudningar. Frågan bordläggs till nästa möte.
d) Skifte. Monica har kollat upp laserdome. Det kostar 160 kr /student om man är minst 16 stycken, vilket vi förväntas bli. Jenny har kollat upp alternativen för sittning på [hg] och VilleValla Pub, men då inget av alternativen passar (på grund av höga priser eller för få deltagare) så ska hon kolla med Flamman också. Annars finns funderingar på att eventuellt vara i Solhagagården och t.ex. beställa någon sorts hämtmat dit.

§9. Nya frågor.
a) Bokens dag. Styrelsen beslutar att deltagarna på Bokens dag, som infaller onsdagen den 11/11, ska få ”köpa” fika för 10 kr i Kafé Myran, som sektionen bjuder på (Myran fakturerar SeKeL). Flera av styrelsemedlemmarna kommer att vara där under delar av kvällen.

§10. Övriga frågor. Inga övriga frågor.

§11. Expeditionstid. Den 25/11 sitter Sofie och Mathilda.

§12. Nästa möte. Nästan möte blir fredagen den 20/11 kl. 12.00 i D-huset.

§13. Mötets avslutande. Ordförande avslutar mötet.

Ordförande: Monica Johansson
Justerare: Johanna Mårdén
Sekreterare: Jenny Hellström

Protokollet finns även som PDF.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: