Protokoll för SeKeLs styrelsesammanträde den 20:e november, 2009

Närvarande: Monica Johansson, Mathilda Flood, Jenny Hellström, Linnéa Lundell, Johanna Mårdén, Jonas Nordstedt, Sofie Renström, Lina Nygren, Anders Dahnielsson, Aron Nordmark, David Gustafsson, Tom Andersson

Datum: 091120 kl. 12.00

Plats: D-huset


§1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Monica Johansson.

§2. Val av justerare. Sofie Renström valdes.

§3. Adjungeringar. Lina Nygren, Anders Dahnielsson, Aron Nordmark, David
Gustafsson och Tom Andersson, alla medlemmar av den tillträdande styrelsen, adjungerades till mötet.

§4. Godkännande av kallelsen. Kallelsen godkändes.

§5. Fastställande av föredragslista. Föredragningslistan godkändes.

§6. Föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.

§7. Postrundan.
a) Linnéa, kulturansvarig; Har försökt att få tag i Teater Giljotin angående den felaktiga fakturan i samband med kulturresan, utan resultat. Ska fortsätta att försöka komma i kontakt med dem.
b) Sofie, utbildningsbevakare; Ska på utbildningsbevakarmöte 1/12.
c) Mathilda, festerichef; Priserna till sittningen den 11/12 blir 310 kr för icke-medlemmar och 210 för medlemmar. Det alkoholfria alternativet kostar 150/250 kr. Biljetter säljs nästa vecka, på lunchtid utanför HumSam.
d) Jonas, nollegeneral; Har pratat med STUFF angående fadderutbildning och fått reda på att den hålls den 5/12. Regeringsutbildning kommer att ske internt.
e) Johanna, vice ordförande; Ingenting att rapportera.
g) Jenny, sekreterare; Ingenting att rapportera.
h) Monica, ordförande; Ska skicka Johanna och Aron på SEKT-möte den 14/12, eftersom hon själv har förhinder.

§8. Bordlagda frågor.
a) Hemsidan. Lina är den som har kontakt med han som ska göra hemsidan. Eftersom Lina är frånvarande vid detta möte så bordläggs frågan vidare.
b) Skifte. Jenny har inte fått tag på Flamman, då deras hemsida med alla kontaktuppgifter varit nere i veckan. Ska försöka vidare. Monica ska kolla om Solhagagården är ledig då skiftesaktiviteten är tänkt att hållas (prel. 30/1). Funderingar på om vi ska ta upp preliminära anmälningar finns. Frågan bordläggs vidare.
c) Aktivakväll. Styrelsen beslutar att aktivakvällen kommer att hållas fredagen den 4/12 kl.19.00, och att Jenny ska skicka ut anmälningsformulär. Sista anmälningsdag sätts till måndagen den 30/11. Preliminärt kommer den att hållas hemma hos Linda i valberedningen, men detta är bara preliminärt i väntan på besked från de hon delar lägenhet med. I anmälan ska det därför skrivas att lokal meddelas senare. Vi beslutar att styrelsen ska baka till aktivakvällen, och att glögg ska inhandlas.
§9. Nya frågor.
a) Förtroendemöte. Ett förtroendemöte ska hållas för att välja in vice ordförande, då han som var intresserad av denna post inte valdes på årsmötet på grund av sin frånvaro. Eventuellt kommer någon mer till andra icke-tillsatta poster i styrelsen att väljas in. Mötet kommer att hållas torsdagen den 10/12 kl. 18.30 på i D-huset. Monica ska skicka ut en kallelse.

§10. Övriga frågor.
a) Projekt Athena. Monica Johansson och Hanna Frank har startat en projektgrupp som inom Projekt Athena representerar Linköping. Projekt Athena är det projekt inom vilket tidigare nämnda Humanistiska Manifestet är en del. Linnéa är också med i denna grupp, och fler intresserade deltagare önskas. Projektgruppen kommer att hålla i tre aktioner nästkommande termin. Monica ska skicka ut mer information om projektet.
b) Fika till DIK-föreläsningen. Styrelsen beslutar att Monica ska köpa fika till föreläsningen med Amanda Sjövist från DIK, som hålls på tisdag, den 24/11.

§11. Expeditionstid. Den 2/12 sitter Jenny och Linnéa och den 9/12 sitter Jonas och Monica.

§12. Nästa möte. Nästan möte blir torsdagen den 10/12, efter förtroendemötet i D-huset.

§13. Mötets avslutande. Ordförande avslutar mötet.

Ordförande: Monica Johansson
Justerare: Sofie Renström
Sekreterare: Jenny Hellström

Protokollet finns även som PDF.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: