Protokoll för SeKeLs förtroendemöte den 10:e december, 2009

Datum: 091210 kl. 18.00

Plats: D26, Campus Valla.

Närvarande: Monica Johansson, Jenny Hellström, Jonas Norstedt, Mathilda Flood, Linnéa Lundell, Roger Green, Anders Dahnielson, Kristofer Åberg, Lina Marcusson, Lina Nygren, Mia Glantz, Kim Hättander, Aron Nordmark, Tom Andersson


§1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Monica Johansson.

§2. Justering av röstlängd. Röstlängden justerades.

§3. Val av två justerare och två rösträknare. Linnéa Lundell och Jonas Norstedt valdes till justerare och rösträknare.

§4. Mötets stadgeenliga utlysande. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.

§5. Fastställande av föredragningslista. Föredragningslistan godkändes.

§6. Adjungeringar. Roger Green adjungerades till mötet.

§7. Val av vice ordförande verksamhetsåret 2010. Valberedningens nominering till vice ordförande var Peter Eriksson. Peter Eriksson valdes i sin frånvaro, då han ej var närvarande men hade medgett sitt godkännande om att bli vald.

§8. Val av utbildningsbevakare verksamhetsåret 2010. Valberedningens nominering till utbildningsbevakare var Mia Glantz. Mia Glantz fick kort presentera sig och svara på eventuella frågor från förtroendemötet. Mia Glantz valdes.

§9. Mötets avslutande. Ordförande avslutar mötet.

Ordförande: Monica Johansson
Sekreterare: Jenny Hellström
Justerare och rösträknare: Linnéa Lundell
Justerare och rösträknare: Jonas Norstedt

Protokollet finns även som PDF.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: