Protokoll för SeKeLs styrelsesammanträde den 10:e december, 2009

Närvarande: Monica Johansson, Mathilda Flood, Jenny Hellström, Linnéa Lundell, Jonas Nordstedt, Lina Marcusson

Datum: 091210 kl. 18.50

Plats: D-huset


§1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Monica Johansson.

§2. Val av justerare. Linnéa Lundell valdes.

§3. Adjungeringar. Inga adjungerinar.

§4. Godkännande av kallelsen. Kallelsen godkändes.

§5. Fastställande av föredragslista. Föredragningslistan godkändes.

§6. Föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.

§7. Postrundan.
a) Jenny, sekreterare; Ska skriva ut alla styrelsemedlemmars och festeristers testamenten samt det gemensamma testamentet för sektionens räkning, om hon får dem skickade till sig senast den 15/12, annars får man skriva ut sitt testamente själv. Kommer att dela ut testamentena mellan 12.00 och 12.20 onsdagen den 16/12, utanför HumSam-biblioteket.
b) Linnéa, kulturansvarig; Det löste sig med den felaktiga fakturan från Teater Giljotin som besöktes på kulturresan, och den korrekta summan för sektionens besök där är nu betald.
c) Monica, ordförande; Skickar Johanna och Aron på SEKT-möte på måndag den 14/12, eftersom hon själv har förhinder. Fixar med rutingrejer inför styrelseskiftet, t.ex. gällande lokalbokning och liknande. Håller på att sammanställa en uppdaterad kontaktlista till nya styrelsen.
d) Jonas, nollegeneral; Ska tillsammans med sin efterträdare färdigställa schemat för vårterminens nolle-p, och boka [hg] och Flamman för sittningar. Det finns tre personer i regeringen hittills!
e) Mathilda, festerichef; Julsittningen går av stapeln imorgon den 11/12, kl. 19.00 på NH. Ska träffa sin efterträdare och bl.a. diskutera rekrytering av festerister till festeriet.
f) Lina, kassör; Har inte hört någonting om det ekonomiska läget efter Bokens dag. Detta ska undersökas närmare. Har kopierat det som behövs för att byta firmatecknare. Har träffat sin efterträdare för en genomgång. Ordnar så att de som bakade till aktivakvällen den 4/12 får en ersättning på 20 kr vardera.

§8. Bordlagda frågor.
a) Hemsidan. Styrelsen beslutar att kommande styrelse, de som faktiskt kommer att använda hemsidan, ska få bestämma hur den ska se ut och vilka funktioner den ska ha. Linas bror kan hjälpa dem, om de inte ordnar det själva.
b) Skifte. Jenny har fått tag på Flamman. Man behöver vara 20 personer för att boka en sittning där, och eftersom styrelsen inte tror att det kommer att bli så många deltagare så läggs förslaget på en bokad sittning ner. Monica har inte fått tag på Ett aktivt Ryd, som hyr ut Solhagagården. Diskussioner förs om huruvida det ska satsas på en avslappnad tillställning där man dricker valfri dryck och äter hämtpizza, eventuellt i Solhagagården om Monica får tag på dem. Även Skytte-C diskuteras som ett alternativ. Monica och Jonas bildar en kommitté som ska kolla upp vad för skiftesaktivitet som ska göras, och hur och var. Datumet bestäms till lördagen den 13/2 2010, då terminen börjar en vecka senare än vad vi hade planerat och eftersom veckan mellan nolle-p och detta datum inte passar för alla styrelsemedlemmar.

§9. Nya frågor. Inga nya frågor.

§10. Övriga frågor.
a) Kult. Hos vissa medlemmar i den nya styrelsen finns ett intresse för att återuppta SeKeLs sektionstidning Kult. Styrelsen finner dock ett problem i sektionens stadgar, som säger att redaktör och kassör för Kult endast får tillsättas på årsmötet. Olika alternativ för att kringgå det här diskuteras, då det inte finns någonting negativt med att sektionstidningen är i drift, utan tvärt om. Monica ska kontakta Aron och informera om situationen, och även sakrevisor för att kolla upp vad som kan göras.

§11. Expeditionstid. Styrelsen beslutar att terminens sista expeditionstid är genomförd, eftersom nästa vecka är sista skolveckan innan jul, som präglas av tentor och inlämningar, och därför kommer det inte att vara så mycket rörelse utanför HumSam-biblioteket.

§12. Nästa möte. Styrelsen tar nu välförtjänt jullov!

§13. Mötets avslutande. Ordförande avslutar mötet.

Ordförande: Monica Johansson
Justerare: Linnéa Lundell
Sekreterare: Jenny Hellström

Protokollet finns även som PDF.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: