Protokoll för SeKeLs styrelsesammanträde den 31:a januari, 2010

Närvarande: Aron Nordmark, Kristoffer Åberg, Peter Eriksson, Lina Nygren, Anders Dahnielsson, Kim Hättander, David Gustafsson, Tom Andersson, Mia Glantz, Sebastian Engdahl.

Datum: 100131 kl 16.00

Plats: D-huset


§ 1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Aron Nordmark.

§ 2. Val av justerare. Peter Eriksson valdes.

§ 3. Postrundan.
a) Aron, ordförande; Ska på SEKT-möte 100201. Har också haft möten med tidigare ordförande Monica Johansson.
b) Kristoffer, arbetsmarknad- och alumniansvarig; Ska uppdatera alumnilista. Har även startat Facebookgrupp för alumner från SeKeL. Under året kommer det vara tre arbetsmarknadsföreläsningar. Har också kontakt med Venture Zone.
c) Peter, vice ordförande; Har rensat SeKeLs anslagstavla i D-huset.
d) Lina, kulturansvarig; Har skrivit kulturkalendern till Kult. Ska planera aktiviteter under våren, förslag på Vildanden på Östgötateatern.
e) Anders, infoansvarig; Ska lägga upp nya hemsidan, har gjort en fanspage på Facebook, samt skapat en Twitter knuten till styrelsen. Påminner om att det man vill ha med i infomailet måste skickas senast tisdagar, då detta kommer skickas ut under onsdagar.
f) David, sekreterare; Ska se till att protokollen hamnar där de ska.
g) Tom, kassör; Har lånat 1000 kr till Nolleregeringen.
h) Kim, festerichef; Festeriet har haft två möten om vad komma skall. Ska planera första drinkfesten, denna kan bli av i slutet av februari.
i) Mia, utbildningsbevakare; Har varit på ett utbildningsbevakarmöte. Har haft ett möte med studierektor Lars Strömbäck. Ska skriva en spalt med fokus på utbildningsbevakning till nästa nummer av Kult.
j) Sebastian, nollegeneral; Nollningen är avslutad, liten pengafråga kvar att lösa, men är nöjd med hur det har förlöpt.

§ 4 Frågor.
a) Nollningen. Upplevd som lyckad. Styrelsen beslutar att Sebastian ska göra en utvärdering av nolle-p där representanter från nolleregeringen, faddrarna och nollorna ska delta.
b) Stadgerevision. Aron och Peter ska gå igenom stadgarna och komma med eventuella förslag till ändringar.
c) Kult. Den nystartade Kults. första nummer har ännu inte kommit ut. Första numret kommer ha ett tema som främst riktar sig till de nya studenterna på universitetet, och innehålla artiklar och användbar information för dem. Målet är att detta nummer ska bli riktigt bra, i hopp om att många då själva kommer höra av sig och vilja bidra till Kult. Ännu återstår några krönikor, recensioner och dylikt till första numret. Till Aron och Anders ska man vända sig om man har förslag/bidrag till material.
d) Hemsidan. Anders ska installera WordPress.

§ 5. Expeditionstid. Styrelsen beslutar att Kim och Kristoffer sitter i D-huset mellan 12-13 100203.

§ 6. Övriga frågor.
a) Tröjor. Styrelsen beslutar att Mia ska kolla upp pris och annan information angående det eventuella tryckandet av tröjor till styrelsen.
b) Presentation av styrelsen. Under nästkommande vecka kommer Aron, Mia, Kim och Kristoffer gå runt i klasserna och presentera styrelsen.
c) Extra årsmöte. Ett extra årsmöte har diskuterats angående stadgarna och Kult.
d) Ekonomisk revisor. En ekonomisk revisor är så gott som hittad.
e) Fest. Styrelsen vill anordna en fest för medlemmarna, detta i form av en vinprovarafton. Datumet sätts till tors den 18 feb, och kan möjligtvis hållas i Kims studentkorridor.

§ 7. Nästa möte. Nästa möte kommer hållas i februari.

§ 8. Mötets avslutande. Ordförande avslutar mötet.

Ordförande: Aron Nordmark
Sekreterare: David Gustafsson
Justerare: Peter Eriksson

Protokollet finns även som PDF.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.

En Trackback

  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: