Protokoll för SeKeLs styrelsesammanträde den 15:e februari, 2010

Närvarande: Aron Nordmark, Kristoffer Åberg, Lina Nygren, Anders Dahnielsson, Kim Hättander, David Gustafsson, Tom Andersson, Mia Glantz, Sebastian Engdahl.

Datum: 100215 kl 15.00

Plats: D-huset


§ 1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Aron Nordmark.

§ 2. Val av justerare. Kim Hättander valdes.

§ 3. Adjungeringar. Inga adjungeringar.

§ 4. Godkännande av kallelsen. Kallelsen godkändes.

§ 5. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.

§ 6. Föregående protokoll. Justerare till föregående protokoll, Peter Eriksson, var ej närvarande för underskrift. Protokollet bordläggs.

§ 7. Postrundan.
a) Aron, ordförande; Har tillsammans med andra medlemmar från styrelsen presenterat sig för klasserna.
b) Kristoffer, arbetsmarknad- och alumniansvarig; Inget nytt.
c) Lina, kulturansvarig; En studie i dött och Vildanden.
d) Tom, kassör; De lånade pengarna till nolleregeringen är återbetalda.
e) David, sekreterare; Inget nytt.
f) Anders, infoansvarig; SeKeL:s nya hemsida är uppe. Ny deadline för nyhetsbrevet är måndagar kl 18.
g) Mia, utbildningsbevakare; Har med sig styrelsetröjorna som diskuterades på föregående möte.
h) Kim, festerichef; Drinkfest 13/3 med teknologtema. Har samlat ihop en lista med de som är intresserade av att bli medlemmar i SeKeL. Har också 8 stycken personer som är intresserade av att vara med i festeriet, vilket skulle göra Skvalp till det största festeriet på LiU.
i) Sebastian, nollegeneral; Inget nytt.

§ 8. Bordlagda frågor. Inga bordlagda frågor.

§ 9. Nya frågor.
a) Mötestid. Onsdagar kl 15 fastställs till mötestid. Sekreteraren väljs till mötesförberedare.
b) Tröjor. Styrelsen provar tröjorna.
c) Vinprovningen. Skulle egentligen äga rum tors 18/2, men skjuts fram för att hinna planera mer. Frågan bordläggs.
d) Anmälan/betalning till aktiviteter. Infoansvarig ska kolla ifall det är möjligt att ordna anmälan och betalning via hemsidan.
e) SeKeL:s medlemsavgift. Styrelsen beslutar att verka för att medlemsavgiften ska avskaffas.
f) Examensceremoni. Förslag om examensceremoni har kommit upp. Eventuellt kan detta ordnas i samband med vårsittningen. Frågan bordläggs.

§ 10. Övriga frågor.
a) SeKeL:s organisationsnr. En undran om vad SeKeL har för organisationsnr. Kollas upp.

§ 11. Expeditionstid. Lina och Kristoffer sitter den 17/2. David och Anders sitter den 24/2.

§ 12. Nästa möte. Nästa möte hålls ons 24/2.

§ 13. Mötets avslutande. Ordförande avslutar mötet.

Ordförande: Aron Nordmark
Justerare: Kim Hättander
Sekreterare: David Gustafsson

Protokollet finns även som PDF.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: