Protokoll för SeKeLs styrelsesammanträde den 24:e februari, 2010

Närvarande: Aron Nordmark, Kristofer Åberg, Lina Nygren, Anders Dahnielson, Kim Hättander, David Gustafsson, Tom Andersson, Mia Glantz, Sebastian Engdahl, Peter Eriksson.

Datum: 100224 kl 15.00

Plats: DG47


§ 1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Aron Nordmark.

§ 2. Val av justerare. Anders Dahnielsson valdes.

§ 3. Adjungeringar. Inga adjungeringar.

§ 4. Godkännande av kallelsen. Kallelsen godkändes.

§ 5. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.

§ 6. Föregående protokoll. Protokollet från 100131 godkändes.

§ 7. Postrundan
a) Tom, kassör; Uppdatering om SeKeL:s ekonomi; 30.000 på banken, 12.000 i nollekassan och 9.000 i en för tillfället fristående kassa.
b) Kristoffer, arbetsmarknad- och alumniansvarig; Letar föreläsare till arbetsmarknadsföreläsningar. Kontakt med Almi och Venture Zone.
c) Mia, utbildningsbevakare; Tröjorna är beställda.
d) Peter, vice ordförande; Inget nytt.
f) Aron, ordförande; Inget nytt.
g) David, sekreterare; Inget nytt.
h) Kim, festerichef; 4 nya medlemmar i Festeriet gör att det nu består av 8 stycken. Planerar drinkfesten i mars. Skvalpgrupp på Facebook: Skvalp 2010.
i) Lina, kulturansvarig; Den 7 april är det dags för Vildanden. Kult har dessutom fått två biljetter till genrepet den 4 april.
j) Sebastian, nollegeneral; Pga miss i informationen saknas en del pengar till Hg för sittningarna. Ska tillsammans med Tom räkna på det, och kan komma att behöva ta pengar från SeKeL.

§ 8. Bordlagda frågor. Bordlagda frågor från föregående möte bordlades igen.

§ 9. Nya frågor
a) En till fest i höst? Förslag om att fylla hålet innan julsittningarna med en till fest.
b) Betalning av Flickr-konto. På Flickr-kontot laddas bilder från SeKeL:s evenemang upp. Tom ansvarar för betalningen.

§ 10. Expeditionstid. Kim och Sebastian på ons 3/3.

§ 11. Nästa möte. Nästa möte hålls ons 10/3.

§ 12. Mötets avslutande. Ordförande avslutar mötet.

Ordförande: Aron Nordmark
Justerare: Anders Dahnielson
Sekreterare: David Gustafsson

Protokollet finns även som PDF.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: