Protokoll för SeKeLs styrelsesammanträde den 10:e mars, 2010

Närvarande: Kristofer Åberg, Lina Nygren, Anders Dahnielson, Kim Hättander, David Gustafsson, Tom Andersson, Mia Glantz, Sebastian Engdahl, Peter Eriksson.

Datum: 100310 kl 15.00

Plats: DG48


§ 1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av vice ordförande Peter Eriksson.

§ 2. Val av justerare. Lina Nygren valdes.

§ 3. Adjungeringar. Inga adjungeringar.

§ 4. Godkännande av kallelsen. Kallelsen godkändes.

§ 5. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.

§ 6. Postrundan.
a) Anders, informationsansvarig; Inget nytt.
b) Mia, utbildningsbevakare; Inget nytt.
c) Kim, festerichef; Planerar drinkfesten den 13/3.
d) Tom, kassör; Har betalat Flickr-konto. Ska låna ut pengar till Skvalp för drinkfesten.
e) Sebastian, nollegeneral; Stuff ska hjälpa till med pengar till nollningen. Ska också träffa Stuff och gå igenom de missförstånd som uppstod under denna.
f) Lina, kulturansvarig; Har sett genrepet av Vildanden med Tom, och samlar nu in anmälningar till denna. (7/4).
g) Kristofer, arbetsmarknad- och alumniansvarig; Inget nytt.
h) David, sekreterare; Inget nytt.
i) Peter, vice ordförande; Inget nytt.

§ 7. Bordlagda frågor. Bordlagda frågor från föregående möte bordlades igen.

§ 8. Nya frågor. Inga nya frågor.

§ 9. Övriga frågor.
a) Pengar till Skvalp. Styrelesen godkänner att pengar lånas ut till Skvalp.
b) SeKeL-logo på styrelsetröjorna? Tryckeriet har haft problem med att få dit SeKeL-logon på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen beslutar att istället för denna skriva dit sina namn på tröjorna.

§ 10. Expeditionstid. Lina och Peter ons 17/3. David och Tom den 24/3.

§ 11. Nästa möte. Nästa möte hålls ons 24/3.

§ 12. Mötets avslutande. Ordförande avslutar mötet.

Protokollet finns även som PDF.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: