Protokoll för SeKeLs styrelsesammanträde den 24:e mars, 2010

Närvarande: Aron Nordmark, Kristofer Åberg, Lina Nygren, Anders Dahnielson, Kim Hättander, David Gustafsson, Tom Andersson, Mia Glantz, Sebastian Engdahl.

Datum: 100324 kl 15.00

Plats: DG42


§ 1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Aron Nordmark.

§ 2. Val av justerare. Anders Dahnielson valdes.

§ 3. Adjungeringar. Inga adjungeringar.

§ 4. Godkännande av kallelsen. Kallelsen godkändes.

§ 5. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.

§ 6. Föregående protokoll. De fyra första protokollen från detta år godkändes.

§ 7. Postrundan.
a) Aron, ordförande; Har varit på Sektmöte. Om kårvalet. Pengarna från nolle-p har vi fått. Stuff ska bygga ett nytt medlemsregister, och SeKeL får under våren välja om vi ska vara med. Stuff kommer förmodligen ställa sig bakom Projekt Athena.
b) Anders, infoansvarig; Jobbar vidare med hemsidan. Nya designidéer.
c) Sebastian, nollegeneral; Har haft möte på Stuff med Tom. Tidigare planering inför nolle-p krävs. 18 april är deadline inför hösten.
d) Kim, festerichef; Drinkfesten avverkad. Ska arbeta med hur festerna i fortsättningen ska kunna gå med vinst. Chilifesten nästa.
e) Tom, kassör; Räknar på SeKeL:s ekonomi. Ska prata med festeriet. Firmatecknare tillsammans med Aron.
f) Mia, utbildningsbevakare; Inget nytt.
g) Kristofer, arbetsmarknad- och alumniansvarig; Uppdaterar alumnilistan. Ska kolla upp arbetsmarknadsföreläsningar.
h) Lina, kulturansvarig; Letar efter personer som vill följa med på Vildanden.
i) David, sekreterare; Inget nytt.

§ 8. Bordlagda frågor.
a) Examensceremoni. Mia och David kollar intresse till en eventuell sådan.
b) En till fest under höstterminen. Bordläggs.

§ 9. Nya frågor.
a) Hemsidan som webbtidning. Ersätter Kults roll? Styrelsen godkänner detta.

§ 10. Övriga frågor.
a) Vinprovningen. Hur blir det med vinprovningen? Frågan bordläggs.

§ 11. Expeditionstid. Tom och Kristofer den 31/3. Anders och David den 7/4.

§ 12. Nästa möte. Nästa möte hålls den 7/4.

§ 13. Mötets avslutande. Ordförande avslutar mötet.

Ordförande: Aron Nordmark
Justerare: Anders Dahnielson
Sekreterare: David Gustafsson

Protkollet fins även som PDF.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: