Protokoll för SeKeLs styrelsesammanträde den 14:e april, 2010

Närvarande: Lina Nygren, Aron Nordmark, Tom Andersson, Kristofer Åberg, Kim Hättander, Peter Eriksson

Datum: 100414 kl. 15.00

Plats: D-huset


§1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Aron Nordmark.

§2. Val av sekreterare, (då David Gustafsson inte är närvarande). Kristofer Åberg valdes.

§3. Val av justerare. Lina Nygren valdes.

§4. Adjungeringar. Inga.

§5. Godkännande av kallelsen. Kallelsen godkändes.

§6. Fastställande av föredragslista. Föredragningslistan godkändes.

§7. Föregående protokoll.

§8. Postrundan.
a) Aron, ordförande; Har varit på SEKT-möte och har tagit fram ett styrdokument för festeriet. Förbereder även en årsrapport till StuFF
b) Lina, kulturansvarig; 13 personer kom och såg Vildanden och evenemanget gick med plus 30 kronor. Ska planera en vårutflykt.
c) Peter, vice ordförande; ingenting att rapportera.
d) Kim, festerichef; Ska ha möte med festeriet om Chilifesten samt göra upp en budget för denna. Festeriet kommer även att förstärka nolleregeringen.
e) Tom, kassör; Gör SeKeLs deklaration.
f) Kristofer, arbetsmarknads- och alumniansvarig; Planerar en arbetsmarknadsföreläsning och uppdaterar alumnilistorna.

§9. Bordlagda frågor.

§10. Nya frågor.
a) Styrdokument för sKVaLp. Förutom att anordna fester så ska festeriet hjälpa styrelsen samt bör hjälpa nolleregeringen. Styrelsen beslutar att godkänna styrdokumentet.
b) Vårmöte. Kommer att hållas tisdagen den 18 maj kl 17.00. Styrelsen beslutar att Aron och Peter ska organisera vårmötet samt ett eventuellt extra årsmöte. Styrelsens förslag till ekonomisk revisor blir Patrik Nygren. Kim och Sebastian ska föröka hitta lämpliga kandidater till valberedning i sina utskott.

§11. Övriga frågor.
a) Affisch för Chilifesten. Styrelsen godkänner den framtagna affischen.

§12. Expeditionstid. Den 21/4 sitter Aron och Kristofer

§13. Nästa möte.

§14. Mötets avslutande. Ordförande avslutar mötet.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.

En Trackback

  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: