Protokoll för SeKeLs styrelsesammanträde den 28:e april, 2010

Närvarande: Mia Glantz, Tom Andersson, Lina Nygren, Kim Hättander, Kristofer Åberg, Sebastian Engdahl, Aron Nordmark, Anders Dahnielson.

Datum: 100428 kl. 15.00

Plats: DG47


§1 Mötets öppnande. Ordförande Aron Nordmark förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare. Till mötets sekreterare valdes Anders Dahnielson.

§3 Val av justerare. Till justerare av mötets protokoll valdes Mia Glanz och Lina Nygren.

§4 Adjungeringar. Inga adjungeringar.

§5 Godkännande av kallelsen. Godkändes med reservation.

§6 Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställdes och godkändes.

§7 Föregående protokoll. Godkännande av föregående mötes protokoll från den 14:e april bordlades då det ännu inte justerats och gjorts tillgänglig för styrelsen.

§8 Postrundan.
a) Aron, ordförande; Har haft giltigt förfall att inte gå på senaste SEKT-mötet. Inget annat att rapportera.
b) Mia, utbildningsbevakare; Har fått berättat för sig att utbildningsbevakarträffarna med StuFF är obligatoriska vilket tidigare inte varit i hennes kännedom.
c) Tom, kassör; Inget nytt.
d) Lina, kulturansvarig; Inget nytt.
e) Kim, festerichef; sKVaLp ligger back 2000 kr.
f) Kristofer, alumni- och arbetsmarknadsansvarig; Har letat alumni och uppdaterat listan samt försökt hitta föreläsare till arbetsmarkandsföreläsningar.
g) Sebastian, nollegeneral; Har varit på generalsmöten, bokningsmöten samt spikat schemat för höstens Nolle-P som startar den 30:e augusti 2010. Letar även faddrar. Tema ännu ej bestämt.
h) Anders, infoansvarig; Hemsidan har varit hackad tillsammans med andra sektioners hemsidor  varför den låg nere under en vecka. Klagade även allmän på styrelsens formalia så som sena kallelser utan dagordning samt att han bara fått tre justerade protokoll sig tillskickade.

§9 Bordlagda frågor.
a) Vinprovning; Bordlades.
b) Examenscermoni; Beslutades att arrangeras under vårsittningen den 28:e maj med tal och diplom, David och Mia är fortsatt ansvariga.
c) Fulsittning under höstterminen; Bordlades.
d) Vårutflykt; Utflykten beslutades att arrangeras i form av en picknick i Trädgårdsföreningen den 29:e maj med volleyboll och försäljning av fika.

§10 Nya frågor.
a) Förändring av sektionsplagg. Införande av overall diskuterades. Styrelsen var oense i frågan och förespråkarna uppmanades att motionera till vårmötet i frågan.

§11 Övriga frågor.
a) Ny fest på hösten; sKVaLp kommer att vara delarrangör för en ny fest på Kårallen under höstterminen.
b) Aktivakväll; Vårens aktivakväll beslutades arrangeras i form av grillning torsdagen den 20:e maj kl. 18.00.
c) Valberedning; Kim fick i uppdrag att nominera någon från festeriet till valberedningen, Sebastian dito så från fadderiet och Anders från Kafé Myran, om möjligt.
d) sKVaLps hängselbyxor; Festeristerna kommer snart att betala tillbaka pengarna som lades ut på hängselbyxor ur egen ficka.
e) Fadderiets namn; SeKeLs fadderi refereras till som ”SeKeL” inom kåren till skillnad från andra sektioners fadderier som har egna namn. Sebastian uppmanades till att föreslå ett nytt lämpligt namn för SeKeLs fadderi.

§12 Expeditionstid. Onsdagen den 5:e maj sitter sKVaLp-festeriet, den 12:e maj Sebastian och Kim.

§13 Nästa möte. Beslutades att hållas den 12:e maj kl 15.00.

§14 Mötets avslutande. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande: Aron Nordmark
Justerare: Lina Nygren
Justerare: Mia Glantz
Sekreterare: Anders Dahnielson

Protokollet finns även som PDF.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: