Protokoll för styrelsemöte den 12:e maj, 2010

Närvarande: Aron Nordmark, Peter Eriksson, Tom Andersson, Lina Nygren, Kristofer Åberg, David Gustafsson, Anders Dahnielson.

Datum och plats: 12 maj 2010 i DG42.

§1 Mötets öppnande. Ordförande Aron Nordmark förklarar mötet öppnat.

§2 Val av justerare. Peter Eriksson valdes.

§3 Adjungeringar. Inga adjungeringar.

§4 Godkännande av kallelsen. Kallelsen godkännes.

§5 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.

§6 Föregående protokoll. Godkännes.

§7 Rapporter.
a) Lina, kulturansvarig; Ska boka volleybollplan till den 29 maj. Har mailat Amanda Sjökvist angående samarbetsavtalet med DIK, som går ut i juni.
b) Kristofer, arbetsmarknads- och alumniansvarig; Alumnilistan håller på att uppdateras. Har kontakt med VentureZone angående föreläsare till arbetsmarknadsföreläsningarna.
c) David, sekreterare; Ska boka sal till vårmötet.
d) Aron, ordförande; Har skrivit dagordning till vårmötet, ska dock på Stuffutbildningen samtidigt som detta och kommer alltså inte närvara. Diskuterar examensceremoni med en trea på kulturvetarlinjen, och ska också prata med ämnesansvarige på KvB angående diplom till ceremonin.
e) Peter, vice ordförande; Ska avgå från sin post, men kommer först att hålla i vårmötet.
f) Tom, kassör; Fick 5000:- från chilifesten. Ska räkna ut pris per styrelsemedlem för styrelsetröjorna.
g) Anders, informationsansvarig; Uppdateringar ”Handlingar” på hemsidan. Behöver tid och pris till vårsittningen för att kunna skicka ut info om denna. Behöver även plats till aktiva-kvällen.

§8 Bordlagda frågor.

a) Vinprovning. Styrelsen beslutar att skjuta på denna fråga på obestämd tid.
b) Fulsittning under hösten. Frågan bordläggs.
c) Examensceremoni. Styrelsen beslutar att David och Aron ska ansvara för denna fråga.
d) Vårutflykt. Lina fortsatt ansvarig. Föreslår kl 15:00 den 29e maj som tid och datum, och styrelsen godkänner detta.

§9 Nya frågor.
a) Inför vårmötet. Tom ska redovisa utgifter och inkomster. Ny vice ordförande ska hittas, samt tre personer till valberedningen.
b) Ny vice ordförande. David Gustafsson nomineras.

§10 Expeditionstid. Den 19/5 sitter Tom och Anders. Den 26/5 sitter festeriet. Detta blir också terminens sista expeditionstid.

§11 Nästa möte. Nästa möte hålls den 26/5.

§12 Mötets avslutande. Ordförande avslutar mötet.

Aron Nordmark, ordförande
David Gustafsson, sekreterare
Peter Eriksson, justerare

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: