Protokoll för SeKeLs styrelsesamanträde den 26:e maj 2010

Närvarande: Aron Nordmark, Mia Glantz, Kristofer Åberg, Lina Nygren, Anders Dahnielson, Kim Hättander.

Datum: 2010-05-26 kl. 15.00

Plats: KG42

§1 Mötets öppnande. Ordförande Aron Nordmark förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare. Till mötets sekreterare valdes Anders Dahnielson.

§3 Val av justerare. Till justerare av mötets protokoll valdes Lina Nygren.

§4 Adjungeringar. Inga adjungeringar.

§5 Godkännande av kallelsen. Godkändes med reservation.

§6 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes och godkändes.

§7 Föregående protokoll. Godkännande av föregående mötes protokoll från den 12:e maj bordlades då det ännu inte justerats och gjorts tillgänglig för styrelsen.

§8 Postrundan.
a) Mia, utbildningsbevakare; Varnade för att hon kanske kommer att behöva be om entledigade från sin post till hösten.
b) Aron, ordförande; Har varit på sektions-utbildning i Norrköping, där han även skrev på ett nytt avtal med StuFF.
c) Kim, festerichef; Förbereder vårsittningen den 28:e maj med trettio anmälda gäster.
d) Anders, infoansvarig; Har genomfört sista fasen i webbstrategin genom att ge hemsidan en ny grafisk form som bygger på märket: rött, blått, vitt, svart med inslag av kulturbrunt.
e) Lina, kulturansvarig; Har även hon varit på sektions-utbildning i Norrköping. Planerar vårutflykten.
f) Krisofer, alumni- och arbetsmarknadsansvarig; Har haft möte med Christos Antonopoulos från StuFF och förklarade vad SeKeL gör för att nå ut till sina medlemmar, nya studenter och alumner samt vilka aktiviteter vi anordnar. Har fått bekräftelse från KS att epostlistan för alumnier nu är uppdaterad.

§9 Bordlagda frågor.
a) Fulsittning under höstterminen; Bordlades.

§10 Nya frågor.
a) Vårsittning; Aron är toastmaster. Kristofer agerar ceremonimästare för examensceremonin.
b) Förtroendemöte; Förtroendemöte beslutades att hållas onsdagen den 9:e juni kl. 17.00. Anders gavs i uppdrag att skicka ut kallelse med preliminär föredragningslista, entlediganden och nomineringar samt boka lokal.
c) Jubileum; Kim gavs i uppdrag att föreslå ett datum för sittning på HG under oktober till nästa möte. Planering kommer att ske i samarbete med festeriet under nästa styrelsemöte till vilket sKVaLp också är inbjudet.
d) Nytt avtal med DIK; Lina arbetar fram ett nytt avtal med DIK, kommer troligen att se ut som det förra.

§11 Övriga frågor.
a) Vårutflykt; Picknicken är flyttad till Vallamassiven då Trädgårdsföreningen är upptaget p.g.a. studentbaler.

§12 Expeditionstid. Styrelsen beslutade att göra ett uppehåll fram till höstterminen.

§13 Nästa möte. Beslutades att hållas efter förtroendemötet den 9:e juni.

§14 Mötets avslutande. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande: Aron Nordmark
Justerare: Lina Nygren
Sekreterare: Anders Dahnielson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: