Kallelse till förtroendemöte den 9:e juni, 2010

SeKeLs styrelse kallar alla medlemmar till förtroendemöte.

Tid: onsdagen den 9 juni kl 17.00
Plats: Sal KY21

Bifogad är mötets föredragningslista, entlediganden och nomineringar.

Bilaga 1: Föredragningslista

§1 Mötets öppnande
§2 Justering av röstlängd
§3 Adjungeringar
§4 Val av två justerare
§5 Val av två rösträknare
§6 Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
§7 Fastställande av föredragningslista
§8 Entledigande av Peter Eriksson från posten som vice ordförande
§9 Entledigande av David Gustafsson från posten som sekreterare
§10 Val av valberedning för innevarande verksamhetsår
§11 Val av vice ordförande för innevarande verksamhetsår
§12 Val av sekreterare för innevarande verksamhetsår
§13 Val av ekonomisk revisor för innevarande verksamhetsår
§14 Mötets avslutande

Bilaga 2: Entlediganden

Peter Eriksson har begärt om entledigade från posten som vice ordförande i SeKeL.

David Gustafsson har begärt om entledigade från posten som sekreterare i SeKeL.

Bilaga 3: Nomineringar

Valberedning:

 • Simon Hellman
 • Sophie Estassy Agerberg
 • Frida Lundbom

Vice ordförande:

 • David Gustafsson

Sekreterare:

 • Petra Parmvi

Ekonomisk revisor:

 • Patrik Nygren
Detta inlägg är publicerat i Övrigt och taggat , . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
 • Kalendarium

   There are no events.
 • Kategorier

%d bloggare gillar detta: