Protokoll för SeKeLs förtroendemöte den 9:e juni, 2010

Närvarande: Aron Nordmark, Kim Hättander, Frida Lundbom, Kristofer Åberg, Tom Andersson, David Gustafsson, Anders Dahnielson, Patrik Nygren.

Tid: kl 17.00
Plats: KY21

§1 Mötets öppnande; Ordförande Aron Nordmark förklarar mötet öppnat.

§2 Justering av röstlängd; Röstlängden justerades.

§3 Adjungeringar; Patrik Nygren adjungeras.

§4 Val av justerare; Anders Dahnielson och Frida Lundbom valdes.

§5 Val av rösträknare; David Gustafsson och Tom Andersson valdes.

§6 Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande; Godkändes.

§7 Fastställande av föredragningslista; Fastställdes.

§8 Entledigande.
a) Peter Eriksson entledigas från posten som vice ordförande.
b) David Gustafsson entledigas från posten som sekreterare.

§9 Val av valberedning för innevarande verksamhetsår; Simon Hellman, Sophie Estassy Agerberg och Frida Lundblom nominerades och valdes.

§10 Val av vice ordförande för innevarande verksamhetsår; David Gustafsson nominerades och valdes.

§11 Val av sekreterare för innevarande verksamhetsår; Petra Parmvi nominerades och valdes.

§12 Val av ekonomisk revisor för innevarande verksamhetsår; Patrik Nygren nominerades
och valdes.

§13 Mötets avslutande; Ordförande förklarade mötet avslutat.

Aron Nordmark, ordförande
David Gustafsson, sekreterare
Anders Dahnielson, justerare
Frida Lundbom, justerare

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: