Protokoll för SeKeLs styrelsesamanträde den 27:e augusti 2010

Närvarande: David Gustafsson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Lina Nygren, Veronica Johansson, Mia Glantz, Sebastian Engdahl, Petra Parmvi.

Datum: 27 augusti 2010

Plats: KG34


§1. Mötets öppnande; Vice ordförande David Gustafsson.

§2. Val av justeringsman; Lina Nygren.

§3. Adjungeringar; Veronica Johansson adjungerades.

§4. Godkännande av kallelsen; Godkännes

§5. Fastställande av dagordning; Fastställdes och godkändes.

§6 Föregående protokoll; Bordlades.

§7 Postrundan.
a) David, vice ordförande; Numera vice ordförande.
b) Tom, kassör; Betalat räkningar. Skrivit på avtal om jubileumsittningen.
c) Lina, kulturansvarig; Planerat kurslitteraturs försäljning på myran, haft kontakt med DIK och planerat kulturaktiviteter.
d) Veronica, festerichef; Blivit festerichef.
e) Mia, utbildningsbevakare; Inget nytt.
f) Sebastian, nollegeneral; Planerat nollningen.
g) Petra, sekreterare; Ny sekreterare.
h) Anders, infoansvarig; Har tillsammans med Tom planerat jubileumsittningen och beräknat priser.

§8 Bordlagda frågor; Inga.

§9 Nya frågor.
a) DIK; Nytt förslag på avtal, rösta för kontrakt: alla för.
b) Förtroendemöte; onsdag 15 september 17 00. Nästa styrelsemöte infaller efter förtroendemötet.
c) Kulturnatten; Ordna resa, Lina utnämnd till samordnare.
d) Jubileumsittningen; Detaljplanering, pris 345 kr, 16 oktober. Aktivitet innan sittningen: mingel på myran.

§10. Expeditionstid; Onsdagen den 8 september 12.00-13.00 Tom och Mia. Onsdagen den 15 september 12.00-13.00 Lina och Tom.

§11. Nästa möte; 15 september efter förtroendemötet.

§12 Mötets avslutande; Ordförande avslutar mötet

Ordförande: David Gustafsson
Justerare: Lina Nygren
Sekreterare: Petra Parmvi

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: