Kallelse till förtroendemöte den 15:e september, 2010

SeKeLs styrelse kallar alla medlemmar till förtroendemöte.

Tid: onsdagen den 15:e september kl 17.00
Plats: Sal DG39

Bifogad är mötets föredragningslista, entlediganden och nomineringar.

Bilaga 1: Föredragningslista

§1 Mötets öppnande
§2 Justering av röstlängd
§3 Adjungeringar
§4 Val av två justerare
§5 Val av två rösträknare
§6 Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
§7 Fastställande av föredragningslista
§8 Entledigande av Kim Hättander från posten som festerichef
§9 Val av festerichef för innevarande verksamhetsår
§10 Mötets avslutande

Bilaga 2: Entlediganden

Kim Hättander har begärt om entledigade från posten som festerichef i SeKeL.

Bilaga 3: Nomineringar

Festerichef

  • Veronica Johansson
Detta inlägg är publicerat i Övrigt och taggat , . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: