Protokoll för förtroendemöte den 15:e september, 2010

Närvarande: Aron Nordmark, David Gustafsson, Lina Nygren, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Kristofer Åberg, Mia Glantz, Veronica Johansson, Christoffer Göransson.

Datum: 2010-09-15 kl 17.00
Plats: DG39


§1 Mötets öppnande; Ordförande Aron Nordmark förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare; Anders Dahnielson valdes till mötets sekreterare.

§3 Justering av röstlängd; Alla närvarande konstaterades vara medlemmar.

§4 Adjungeringar; Inga adjungeringar.

§5 Val av två justerare; Christoffer Göransson och Tom Andersson valdes till justerare.

§6 Val av två rösträknare; Anders Dahnielson och Mia Glantz valdes till rösträknare.

§7 Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande; Godkändes.

§8 Fastställande av föredragningslista; Fastställdes och godkändes.

§9 Entlediganden; Kim Hättander entledigades på egen begäran från posten som festerichef.

§10 Val av festerichef; Veronica Johansson valdes till festerichef för innevarande verksamhetsår.

§11 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Aron Nordmark, ordförande
Anders Dahnielson, sekreterare
Christoffer Göransson, justerare
Tom Andersson, justerare

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: