Protokoll för styrelsemöte den 15:e september, 2010

Närvarande: Aron Nordmark, David Gustafsson, Lina Nygren, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Kristofer Åberg, Mia Glantz, Veronica Johansson, Christoffer Göransson.

Datum: 2010-09-15 kl 17.15
Plats: DG39


§1 Mötets öppnande. Ordförande Aron Nordmark förklarade mötet öppnat

§2 Val av sekreterare. Anders Dahnielson valdes till mötets sekreterare.

§3 Val av justerare.  Tom Andersson valdes till justerare.

§4 Adjungeringar. Christoffer Göransson adjungerades till mötet.

§5 Godkännande av kallelsen. Kallelsen godkändes med reservation.

§6 Faställande av dagordning. Dagordningen fastställdes och godkändes.

§7 Godkännande av föregående protokoll. Godkändes.

§8 Rapporter.
a) Aron Nordmark, ordförande; Inget att rapportera.
b) David Gustafsson, vice ordförande; Inget att rapportera.
c) Anders Dahnielson, informationsansvarig;
— arbetat med att uppdatera hemsidan och facebook/twitter under nolle-p för att sprida information om nolle-p och sektionens aktiviteter bland nya studenter.
— fortsatt planera jubileumet.
d) Lina Nygren, kulturansvarig;
— arrangerat kurslitteratursäljardag på Kafé Myran. Mycket litteratur har lämnats in, tyvärr har det inte sålts särskilt mycket. Litteratur finns dock kvar och kommer att fortsättas säljas tills dess att ägarna hämtar sina böcker.
e) Tom Andersson, kassör;
— nolle-p verkar ha gått plus, har dock inget bokslut ännu.
— tagit emot anmälningar till jubileumsittningen.
f) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— gjort utskick på alumnilistan om jubileumet, men har dock haft problem med studsande epost, vissa har fått dubbelt och andra ingenting alls. Något har blivit fel vid uppdateringen av epostlistan hos KS.
— varnade för att Kårservice snart kommer att sluta hantera alumniernas epostlista.
— planerat en första arbetsmarknadsföreläsning under hösten. Kerstin Björsson, tidigare SeKeL-aktiv, kommer att hålla föreläsning om sitt kulturarvsprojekt.
g) Mia Glantz, utbildningsbevakare;
— väntar på en första kallelse från StuFF.
h) Veronica Johansson, festerichef; Inget nytt att rapportera.

§9 Bordlagda frågor; Inga bordlagda frågor.

§10 Nya frågor.
a) Styrelsemärke; Mötet beslutade:
— att godkänna Anders Dahnielsons presenterade förslag till styrelsemärke (se Bilaga 1)
— att ge Tom Andersson i uppdrag att begära offerter för tillverkning av styrelsemärke
b) Jubileum; Mötet beslutade:
— att behålla biljettpriset 345 kr för alla fram till sista anmälningsdagen den 1:a oktober
— att tillverka en banderoll ”Ett SeKeL på trettio år” som ska hänga i sittningsalen och därefter lottas ut under kvällen
c) Sånghäfte; Mötet beslutade:
— att ge Anders Dahnielsson i uppdrag att ta fram inlaga för ett nytt korrigerat sittningshäfte
d) Vinbrännboll; Höstens vinbrännboll arrangerad av  sKVaLp kommer att hållas fredagen den 24:e september kl 19 i Valllamassiven till priset 10 kr/person. Målet är att främst gå runt och inte plus samt locka så många nya och gamla studenter som möjligt.
e) VI-Ling/SeKeL-festen; Tyvärr är festen inställd då VI-Ling dragit sig ur på grund av tidsbrist.
f) Stockholmsresan; Lina Nygren planerar att arrangera resan i november.
g) Kulturnatten, Norrköping; Terminens första kulturarrangemang är en resa till Norrköping och besök på Kulturnatten som arrangeras den 25:e september.
h) Klasspresentation; Mötet beslutade:
— att presentation av styrelsen och sektionen ska ske i A- och B-kurserna under vecka 38
— att Lina Nygren kollar upp schema och är sammankallande

§11 Övriga frågor.
a) Priser på fester och sittningar; Att införa en större prisskillnad mellan medlem och icke-medlem till fester och sittninngar. Exempelvis låta den vara 60 kr, detsamma som medlemskapet.
b) Styrelsemöten; Mötet beslutade:
— att införa akademisk kvart till styrelsemöten
— att fortsätta hålla styrelsemöte på onsdagar varannan vecka

§12 Expeditionstid.
— 22/9 Lina Nygren och Anders Dahnielson
— 29/9 Lina Nygren och Kristofer Åberg

§13 Nästa möte; Kommer att hållas 29/9 kl 17.

§14 Mötets avslutande. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Aron Nordmark, ordförande
Anders Dahnielson, sekreterare
Tom Andersson, justerare

Bilaga 1

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: