Protokoll för styrelsemöte den 29:e september, 2010

Plats: Samling framför HumSam, D-huset

Tid: kl 17


§1 Mötets öppnande.

§2 Val av mötets ordförande: David Gustafsson

§3 Val av mötets sekreterare: Petra Parmvi

§4 Val av justerare.: Tom Andersson

§5 Adjungeringar: Inga adjungeringar

§6 Godkännande av kallelsen: Godkänd

§7 Fastställande av dagordning: Godkänd

§8 Godkännande av föregående protokoll: Godkännande av:
— protokoll från förtroendemötet den 15/9 (se Bilaga 1)
— protokoll från styrelsemötet den 15/9 (se Bilaga 2)
— protokoll från extra styrelsemötet den 23/9 (se Bilaga 3)

§9 Rapporter.
a) Ordförande;
b) Vice ordförande; närvarat vid presentation av styrelsen.
c) Kassör; fått betalning för overall, ska börja på slutredovisningen för detta året med revisorn.
d) Sekreterare; inget nytt
e) Utbildningsbevakare; första mötet med stuff är idag, presenterat styrelsen.
f) Kulturansvarig; ansvarat för presentationen av sekel i klasserna, arrangerat kulturnatten där 16 st kom, planering av Stockholmsresan och tagit in anmälningar.
g) Informationsansvarig; expeditionstiden med Lina, tillsammans med Tom registrerat alla som betalat via plusgirot till jubileumssittningen, historia ettorna har startat filmklubb och Anders har bokat sal och teknik åt dem, alla är inbjudna.
h) Nollegeneral;
i) Festerichef; vinbränboll i fredags, gick bra, 51 st deltog. Festeriet har minskat med en person.
j) Alumni- och arbetsmarkandsansvarig; fått klart att Kerstin Björsson ska hålla en föreläsning, bjöd in gamla seklerister till facebooksidan för jubileumsittningen för att få bättre koll på vilka som kan tänkas komma.

§10 Bordlagda frågor.

§11 Nya frågor.
a) Årsmöte; Fastställande av datum för årsmötet som skall infalla under de två första veckorna i november (se Bilaga 4, §7.1)
onsdagen den 10 november
b) Valberedning; Sätta valberedningen i arbete inför årsmötet.
Lina ska prata med valberedningen
c) Verksamhetsplan; Utformande av verksamhetsplan inför 2011.
Bordlades till kommande möte
d) DIK föreläsning DIK arbetsmarknadsföreläsning under hösten, Lina bokar datum för föreläsningen.
e) samarbetet inom styrelsen ojämn fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen, detta skall förändras snarast. Internutbildning, bli bättre på att förbereda frågor inför möten. Skicka ut kallelser till möten i tid, se till att protokoll snabbt kan kommas åt på nätet, privat styrelsekväll 21 okt.

§12 Övriga frågor;
a) Jubileumssittning; Uppföljning och fortsatt planering inför jubileumssittningen. Aron fixar banderoll, festeriet ordnar gyckel.
b) Bokning av sal till historia ettornas filmklubb ordnas av David
c) Presentera styrelsen för litteraturettorna, Mia ansvarig.
e) Projekt Athena. Anders och Hanna åker till Stockholm för att sätta sig in i projektet.

§13 Expeditionstid:
Onsdag den 6 oktober David och Tom
Onsdagen den 13 oktober Veronica och Tom

§14 Nästa möte.
onsdag 6 oktober kl 16 00

§15 Mötets avslutande.

David Gustafsson, ordförande
Petra Parmvi, sekreterare
Tom Andersson, justerare

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: