Protokoll för styrelsemöte den 6:e oktober

2010-10-06
DG35


§1 Mötets öppnande.

§2 Val av mötets ordförande: Aron Nordmark

§3 Val av mötets sekreterare: Petra Parmvi

§4 Val av justerare.: David Gustafsson

§5 Adjungeringar: Hanna Frank

§6 Godkännande av kallelsen; Godkänd

§7 Fastställande av dagordning: Godkänd

§8 Godkännande av föregående protokoll: Godkännande av:
— protokoll från förtroendemötet den 15/9 (se Bilaga 1)
— protokoll från styrelsemötet den 15/9 (se Bilaga 2)
— protokoll från extra styrelsemötet den 23/9 (se Bilaga 3)

§9 Rapporter.
a) Aron, Ordförande; Måla banderoll, skaffa färg.

b) David,Vice ordförande;

c) Tom, Kassör; Räknat sekels pengar, ligger lite sämre till jämfört med tidigare år. Ordna med nolle-p ekonomin.

d) Petra, Sekreterare; fått gamla protokoll.

e) Mia, Utbildningsbevakare;

f) Lina, Kulturansvarig; sålt biljetter till Stockholmsresen och hjälpt att gå med i DIK, bokat allt inför Stockholm, pratat med DIK. Räknat på kulturbudgeten.

g) Anders, Informationsansvarig; sen i onsdags suttit och sålt biljetter till sittningen, projekt Athena stockholm. Smsgrupp för styrelsen

h) Sebastian, Nollegeneral; sista generalmötet förra veckan, utvärdering. Kontakt med Tom ang pengar för nolle-p.

i) Veronica, Festerichef; gyckel till jubileumssittningen.

j) Kristofer, Alumni- och arbetsmarkandsansvarig; inget nytt

§10 Bordlagda frågor.
a) Utformande av verksamhetsplan inför 2011.

§11 Nya frågor.
a) övriga kulturaktiviteter under hösten och kulturutskottets budget; sekel ska sponsra Holgerspexet med 600 kr, 40 kr per biljett, 10 platser. 5 november.
b) Bokensdag; sekel ordnar, som kurslitteraturdagen men detta blir vilken litteratur som helst. 3 november. Bjuds på fika för 10 kr
c) Sponsoransvarig; Bordlades
d) Återuppstartande av Kult; 3 st intresserade att starta upp efter årsskiftet. Ny styrelsepost – kultredaktör? Möte om kult, lina fixar mötet.
e) Fulsittning på höstterminen; Bordlades
f) Uppdatera priser på märken; Anders och Tom ska invertera, priserna oförändrade.
g) Nya tygmärken; Designtävling för odaterat märke för ost, vin och poesi sittningen. Utlyses tävling i nästa nyhetsbrev.
h) Utveckla expeditionstiden; Expeditionstiden flyttas till myran.
i) Medlemsavgift/STURE; Bordlades
j) Arbetsmiljön i HumSam; Åsikter framläggs arbetsmiljöansvariga David
k) Projekt Athena, Hanna Frank presenterar projekt Athena, nationellt projekt som startades för ett år sedan, projektplan att uppvärdera humanioras status. Mer pengar till humanistiska utbildningar, mer lärarledd tid. Studenternas egen mentalitet en annan viktig fråga. Besökte klasser, föreläsningar för att informera studenterna. Anders tar över en post. Har i helgen utvärderat och arbetat fram en ny plan för kommande år. 16/3 internationella humanistdagen. Vill ha starkare samarbete mellan projektet och styrelsen. Utbildningsbevakare kontakt med projektet. Motion inför årsmötet för att vidareutveckla kontakten med projektet? Arbetsmarknads ansvarig och utbildningsbevakare ska se till att projektet stöds, skrivas in i
verksamhetsplanen, beslutat.

§12 Övriga frågor;
a) Datum för DIKs föreläsning 9 November 15 00
b) Stockholmsresan; Lina har bokat allt, åker via Norrköping på dit och hemvägen.
c) Medlemssystem; Anders jobbade med det under sommaren, till årsskiftet kommer ett nytt medlemssystem.
d) Årsmötet; kallelsen måste skickas ut nästa vecka, sal ska bokas av David. 10 november kl 17 00. Två veckor innan måste motioner vara inne, en vecka innan skall allt material som ska behandlas på mötet vara utskickat.
e) styrelsefest och internutbildning 4 november på myran 18 00
f) Drinkfesten; Börjar planering.

§14 Nästa möte
onsdag 15 00

§15 Mötets avslutande.

Aron Nordmark, ordförande
David Gustafson, justerare
Petra Parmvi, sekreterare

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: