Protokoll för styrelsemöte den 13:e oktober, 2010

Närvarande: Aron Nordmark, Anders Dahnielson, Veronica Johansson, Kristofer Åberg, Tom Andersson, Sebastian Engdahl, Lina Nygren.

Datum: 2010-10-13 kl 15

Plats: KG31


§1 Mötets öppnande; Ordförande Aron Nordmark förklarade mötet öppnat.

§2 Val av justerare; Tom Andersson valdes till mötets justerare.

§3 Val av sekreterare; Anders Dahnielsson valdes till mötets sekreterare.

§4 Adjungeringar; Inga adjungeringar.

§5 Godkännande av kallelsen; Godkändes.

§6 Fastställande av dagordning; Fastställdes och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Aron Nordmark, ordförande; Har ännu inte blivit kallad till något SEKT-möte.
b) Anders Dahnielson, informationsansvarig; Har arbetat med jubileumet.
c) Veronica Johansson, festerichef;
— bokat julsittninig på HG.
— planerat Drinkfesten den 20:e november med tema “Barnkalas med maskerad”.
d) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig; Inget nytt.
e) Tom Andersson, kassör;
— jagat ifatt våra bortsprugna pengar, det visade sig vara StuFF som glömt informera oss om pengar för utbildningbevakning.
f) Mia Glantz, utbildningbevakare;
— arbetat med jubileumssittningen.
— har varit i kontakt med StuFF angående pengar för utbildningsbevakning.
g) Sebastian Engdahl, nollegeneral;
— skickat in siffrorna till StuFF om vad höstens Nolle-P kostat.
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
— bokat tio platser till Holgerspexet den 5:e november.
— bokat in DIK-föreläsningen den 9:e november.

§8 Bordlagda frågor.
a) Sponsringsansvarig; Mötet beslutade:
— att i 2011 års verksamhetsplan skriva in arbete med sponsring som en del av verksamheten men att i övrigt överlåta på den kommande styrelsen att själva besluta om vilken post som har ansvaret för arbetet.
b) Medlemsavgift/STURE; Bordlades.
c) Verksamhetsplan; Mötet beslutade:
— att ge Aron Nordmark och Anders Dahnielson i uppdrag att skriva ett utkast till 2011 års verksamhetsplan

§9 Nya frågor; Inga nya frågor.

§10 Övriga frågor.
a) Holgerspexet; Lina har bokat tio biljetter vilka kommer att säljas á 40 kr under jubileumssittningen.
b) Jubileumssittningen;
— tårta och kaffe; Lina bakar SeKeL-tårtor i mån av tid.
— bordsplacering; Mia Glantz har gjort bordsplaceringen som alla verkar nöjda med.
— bildspel; Mia Glantz har satt samman ett bildspel med bilder från SeKeLs flickr-konto.
— sittningshäfte; Anders Dahnielson har satt samman ett nytt, hämtas från tryckeriet på fredag.
— dörren; Delar av styrelsen står vid dörren, välkomnar och skickar upp folk till fördrinksminglet.
— banderoll; Projekt banderoll läggs ned då det inte kommer att se snyggt ut.
— ballonger; Mia Glantz gavs i uppdrag att införskaffa vita, blå och oranga ballonger. Styrelsens lungor rekvireras till uppblåsning.
— tygmärke; Har kommit från Premiemax AB. Tom Andersson gavs i uppdrag att hämta ut paketet. Ett tygmärke kommer att ingå i sittningspriset och finnas fäst på sittningshäftets framsida. Övriga märken kommer att säljas till ett ännu ej fastställt pris.
— gyckel; Psyko kommer vid kl 20, Holgerspexet vid kl 21 och Gudfadderiet vid kl 21.30.
— toastmaster; Sittningens två toastmasters, Kerstin Björsson och Mattias Gunnarsson, skall informeras om kvällens program.
c) Gemensamt testamente; Mötet beslutade:
— att ge Anders Dahnielson och Aron Nordmark i uppdrag att uppdatera det gemensama testamentet.
d) Internutbildning; Mötet beslutade:
— att flytta internutbildningen den 4:e november från Kafé Myran till Mia Glantz hem.

§10 Nästa möte; Nästa möte kommer att hållas den 27:e oktober kl 15.

§11 Mötets avslutande; Ordförande förklarade mötet avslutat.

Aron Nordmark, ordförande
Anders Dahnielson, sekreterare
Tom Andersson, justerare

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: