Protokoll för styrelsemöte den 3:e november, 2010

Närvarande: Aron Nordmark, Mia Glantz, Tom Andersson, Lina Nygren, Kristofer Åberg, Veronica Johansson, Anders Dahnielson.

Datum: 2010-11-03 kl 15
Plats: DG39


§1 Mötets öppnande; Ordförande Aron Nordmark förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare; Anders Dahnielson valdes till mötets sekreterare.

§3 Val av justerare; Veronica Johansson valdes till mötets justerare.

§4 Godkännande av kallelse; Kallelsen godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§7 Rapporter.
a) Aron Nordmark, ordförande;
— Har inte varit på senaste SEKT-mötet på grund av förhinder orsakat av jobb.
— Har skrivit till StuFF och bett om kopia på avtal och information rörande STURE, men har ännu inte fått svar.
b) Tom Andersson, kassör;
— Redogjorde för ekonomin (se bilaga).
c) Mia Glantz, utbildningsbevakare;
— Kunde inte närvara vid senaste UB-träffen. Har skrivit och bett om ursäkt.
— Har påbörjat sammanställa avtalsrapporten som skall skickas in till StuFF.
d) Lina Nygren, kulturansvarig;
— Har sålt biljetter till Holgerspexet den 5:e november. Alla tio biljetter har gått åt.
— Arrangerade Kult.-möte den 1:a november.
— Meddelade att det inte blir någon DIK-föreläsning den 9:e november då Amanda Sjöquist inte längre möjlighet att komma.
e) Anders Dahnielson, informationsansvarig;
— Har varit med och bildat INFOU tillsammans med StuFF och andra sektioner. Nästa möte kommer att handla om sponsring och externt sammarbete. Kommer att ta med sig sin efterträdare och andra intresserade till nästa träff.
f) Veronica Johansson, festerichef;
— Planerat Drinkfesten den 20:e november.
— Letat festerichef för nästa år.
g) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Kerstin Björsson har bekräftat den 22/11 kl 15 som datum för arbetsmarkandsföreläsningen.
— Har pratat med Gary Svensson, programansvarig för KVB, om eventuellt spons till föreläsningen.

§8 Bordlagda frågor.
a) Medlemskap/STURE; Bordlades.
b) “Motion om förändring av Kult.:s särställning”, motionär Aron Nordmark; Mötet beslutade:
— att rekommendera avslag.
c) “Motion om förändring av Kult.:s särställning”, motionär Anders Dahnielson; Mötet beslutade:
— att rekommendera avslag.
d) “Motion om förändrad av mötesordning”, motionär Aron Nordmark; Mötet beslutade:
— att rekommendera godkännande.
e) “Motion om förändring av valberedningens arbete”, motionär Aron Nordmark; Mötet beslutade:
— att rekommendera godkännande med ändringen att första att-satsen stryks.
f) Aktivakväll; Mötet beslutade:
— att arrangera aktivakväll 16/12 kl 18 i form av pizzakväll på pizzeria för ätande av pizza.

§9 Nya frågor.
a) Budget för verksamhetsåret 2011; Nästa års budget kommer att vara byggd på empiri utifrån erfarenhet och faktiska siffror från det innevarande verksamhetsåret. (Se bilaga.)
b) Valberedningens nomineringar; Nomineringar till styrelsen för verksamhetsåret 2011 lades fram för styrelsen.

§10 Expeditionstid;
— Festeriet sitter 10/11-19/11 och säljer biljetter till Drinkfesten.
— Festeriet sitter 21/11-25/11 och säljer biljetter till Julsittningen.

§11 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Aron Nordmark, ordförande
Anders Dahnielson, sekreterare
Veronica Johansson, justerare

Bilagor

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: