Protokoll för årsmöte den 10:e november, 2010

Närvarande: Aron Nordmark, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Sophie Estassy Agerberg, Patrik Nygren, Ellen Nilsson, John Edström, Ida Csernak, Simon Hellman, Anna Johansson, Cecilia Backlund, David Gustafsson, Mia Glantz, Stina Bosk, Kristofer Åberg, Lina Nygren, Linnéa Eder, Veronica Johansson, Aron Nordmark, Fanny Mihailidou.

Datum: 2010-11-10 kl 17

Plats: D34


§1 Mötets öppnande; Ordförande Aron Nordmark förklarade mötet öppnat.

§2 Justering av röstlängd; Röstlängden justerades.

§3 Val av två justerare; Simon Hellman och Sophie Estassy Agerberg valdes till mötets justerare.

§4 Val av två rösträknare; Stina Bosk och Linnéa Eder valdes till mötets rösträknare.

§5 Mötets stadgeenliga utlysande; Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.

§6 Fastställande av föredragningslista; Godkändes med ändring att punkt §14 Motioner i föredragningslistan flyttades upp till punkt §10 (se bilaga).

§7 Adjungeringar; Patrik Nygren adjungerades till mötet.

§8 Rapport från sittande styrelse angående förenings ekonomiska läge; Kassör Tom Andersson redogjorde för föreningens ekonomiska läge (se bilaga).

§9 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
a) Fastställande av verksamhetsplan; Ordförande Aron Nordmark föredrog styrelsens förslag på verksamhetsplan 2011. Förslaget godkändes (se bilaga).
b) Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret; Kassör Tom Andersson föredrog styrelsen förslag på budget till 2011. Förslaget godkändes (se bilaga).

§10 Motioner.
a) “Motion om avskaffande av sakrevisor”, motionär Aron Nordmark; Mötet beslutade:
— att avslå motionen.
b) “Motion om förändring av intresseämnen”, motionär Aron Nordmark; Mötet beslutade:
— att bevilja motionen med tredje att-satsen besvarad.
c) “Motion om förändring av Kult.:s särställning”, motionär Aron Nordmark; Mötet beslutade:
— att avslå motionen.
d) “Motion om förändring av Kult.:s särställning”, motionär Anders Dahnielson; Mötet beslutade:
— att avslå motionen.
e) “Motion om förändring av möteordning”, motionär Aron Nordmark; Mötet beslutade:
— att bevilja motionen.
f) “Motion om förändring av valberedningens arbete”, motionär Aron Nordmark; Mötet beslutade:
— att bevilja motionen med första att-satsen struken.

§11 Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret; Valberedningen framhöll sina nomineringar. På de poster valberedningen inte inkommit med några nomineringar var posterna öppna för kandidatur på plats.
a) Val av ordförande; Ellen Nilsson (890922-3581) valdes.
b) Val av vice ordförande; Christoffer Göransson valdes i sin frånvaro, då han ej var närvarande men hade medgett sitt godkännande om att bli vald.
c) Val av sekreterare; Cecilia Backlund valdes.
d) Val av kassör; Tom Andersson (900705-4696) valdes.
e) Val av utbildningsbevakare; Anders Dahnielson valdes.
f) Val av kulturansvarig; Lina Nygren valdes.
g) Val informationsansvarig; David Gustafsson nominerades och valdes.
h) Val av nollegeneral; Fanny Mihailidou valdes.
i) Val av arbetsmarknads- och alumniansvarig; Kristofer Åberg nominerades och valdes.
j) Val av festerichef; Anna Johansson valdes.

§12 Val av redaktör och kassör för Kult. för det kommande verksamhetsåret; Valberedningen framhöll sina nomineringar.
a) Val av redaktör för Kult.; Cecilia Backlund (881127-6628) valdes.
b) Val av kassör för Kult.; John Edström (911221-5638) valdes.

§13 Val av valberedning för det kommande verksamhetsåret; Punkten lämnades utan åtgärd.

§14 Val av revisorer för det kommande verksamhetsåret; Punkten lämnades utan åtgärd.

§15 Fastställande av medlemsavgift; Kassör Tom Andersson yrkade på att medlemsavgiften står fast vid 60 kr/termin och 100 kr/år. Förslaget godkändes.

§16 Mötets avslutande; Ordförande Aron Nordmark förklarade mötet avslutat.

Aron Nordmark, ordförande
Anders Dahnielson, sekreterare
Sophie Estassy Agerberg, justerare
Simon Hellman, justerare
Stina Bosk, rösträknare
Linnéa Eder, rösrräknare

Bilagor

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: