Protokoll för styrelsemöte den 1:a december, 2010

Närvarande: Lina Nygren, Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Mia Glantz, Veronica Johansson, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, David Gustafsson, Sebastian Engdahl.

Tid: 2010-12-01 kl 17
Plats: DG39


§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat.

§2 Val av ordförande; Lina Nygren valdes till mötets ordförande.

§3 Val av sekreterare; Anders Dahnielson valdes till mötets sekreterare.

§4 Val av justerare; Kristofer Åberg valdes till justerare.

§5 Adjungeringar; Ellen Nilsson och Anna Johansson adjungerades till mötet.

§6 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Har arrangerat en arbetsmarknadsföreläsning med Kerstin Björsson som föreläsare. Föreläsningen gick över förväntan, det kom 20 personer och fikat räckte knappt till.
b) Mia Glantz, utbildningsbevakare;
— Har haft möte med Per Sandberg (utbildningsutvecklare vid StuFF) och P-O Svedin (utbildningsledare vid Linköpings universitet) angående frikurser och hur vi arbetar med nolle-p och utbildningsbevakning gentemot dem, samt hur detta kan förbättras. Tog med sig Anders Dahnielson i egenskap av efterträdare på posten som utbildningsbevakare.
— Har sammanställt avtalsrapporten för våren.
— Kommer att skicka ut ett email angående sammanställandet av årsrapporten.
c) Veronica Johansson, festerichef;
— Har arrangerat Drinkfesten, trots att Solhaga visade sig vara dubbelbokat.
— Har planerat Julsittningen, anmälde 30 platser till HG och har i princip lyckats fylla nästan alla.
d) Anders Dahnielson, informationsansvarig;
— Har formgivit och levererat flygblad till de matlådor som StuFF kommer att dela ut i julklapp.
— Har varit på INFOU-möte där spons och externa sammarbeten diskuterades. Tog med sig David Gustafsson i egenskap av efterträdare på posten som informationsansvarig och Cecilia Backlund i egenskap av redaktör för Kult.
— Följde med Mia Glantz till mötet med kåren och universitetet om frikurser.
e) Tom Andersson, kassör;
— Har gått igenom SeKeLs utestående fodringar och arbetat med att driva in dem.
— Har gått igenom medlemslistan och krävt betalning av de som varit aktiva men inte erlagt någon medlemsavgift för terminen.
f) David Gustafsson, vice ordföranden;
— Följde med Anders Dahnielson på INFOU-mötet.
— Har varit på ämnesmöte för konstvetenskap. Där föreslogs att SeKeL skall administrera ett stipendie som delas ut till de som följer med på kursens Berlinresa.
g) Sebastian Engdahl, nollegeneral;
— Har haft möte med sin efterträdare Fanny Mihailidou om vad fadderiet måste göra omgående inför vårterminens nolle-p.
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
— Har fått tio biljetter till smygpremiären 16/12 av Chicago i Linköping från Östgötateatern.

§8 Bordlagda frågor.
a) Medlemsavgift/STURE; Bordlades.

§9 Nya frågor.
a) Aktivakvällen; Mötet beslutade:
— att ge Kristofer Åberg i uppdrag att arrangera aktivakvällen.
— att förlägga den till Kafé Myran kl 18 tisdagen den 14:e december.
b) Utbildning; Mötet beslutade:
— att en styrelseutbildning skall hållas den 9:e december 2010 kl 17-19 i D38.
— att Anders Dahnielson är ansvarig för arrangerandet av utbildningen.
— att en kallelse till utbildningen omgående skall skickas ut.
— att samtliga i styrelsen skall skriva personliga testamenten för sina poster och sätta in dem i sina respektive SeKeL-pärmar.
— att samtliga styrelseposters SeKeL-pärmar skall samlas in och överlämnas senast i samband med utbildnningen.

§10 Övriga frågor; Inga övriga frågor.

§11 Nästa möte; Mötet beslutade:
— att inte hålla något ytterligare ordinarie styrelsemöte under resten av sitt verksamhetsår.

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Lina Nygren, ordförande
Anders Dahnielson, sekreterare
Kristofer Åberg, justerare

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: