Protokoll för styrelsemöte den 10:e januari 2011

Närvarande: Lina Nygren, Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, David Gustafsson, Cecilia Backlund, Fanny Mihailidou.

Tid: 2011-01-10 kl 17
Plats: DG39


§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§2 Val av justerare; Tom och Anna valdes till justerare.

§3 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§4 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Inget att rapportera
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
— Ska åka på Atena-möte.
— Ska fixa rull-logga till SeKeL.
— Har varit på utbildningsbevakar möte och där sades att informationen för studenter vid fristående kurser är sämre än för de vid program.
c) Anna Johansson, festerichef;
— Har startat Festeri med 5 stycken arndra.
— Ska arrangera festerifest.
— Äskar pengar till tröjor.
d) David Gustafsson, informationsansvarig;
— Inget att rapportera.
e) Tom Andersson, kassör;
— Har skaffat ett nytt program för bokföring, ska diskutera detta med Anders.
—Ska ta tag i frågan om studiebevakarpengar.
f) Cristoffer Göransson, vice ordföranden;
—Ej närvarnde/avgår.
g) Fanny Mihailidou, nollegeneral;
—Ska ha möte nästa vecka med fadderiet. Har en fadderist och 10 faddrar.
—Har preliminärbokat sittningar.
—Får stöd av Jennifer på STUFF och ska skicka ut beskrivning till styrelsen.
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
— Ska prata med Amanda på DIK för att få Stockholmsresan betald och muséikorten.
i) Ellen Nilsson, ordförande;
—Har varit på SEKT-möte där det talades om rektorn Mille Millnerts avgång.

§5 Bordlagda frågor.
a) Medlemsavgift/STURE; Medlemssytemet för STUFF. Mötet beslutade:
—Att undersöka hur det påverkar oss ekonomiskt. Vi behöver mer info för att besluta i ärendet.
—Beslut ska tas på det extra årsmötet.
—Tom frågar vice ordföranden i STUFF och fixar kontakt.

§6 Nya frågor.
a) Extra årsmöte; Mötet beslutade:
—Att hålla extra årsmöte 16/3 kl. 17.00.
—Vid mötet ska beslutas om, STURE, styrelseposterna, stadgerevisionen.

§7 Övriga frågor; Inga övriga frågor.

§8 Nästa möte; Mötet beslutade:
— 19/1

§9 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ellen Nilsson, ordförande
Cecilia Backlund, sekreterare
Anna Johansson, justerare
Tom Andersson, justerare

Protokollet finns även som PDF.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: