Protokoll för styrelsemöte den 21:a januari, 2011

Närvarande: Lina Nygren, Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Cecilia Backlund.

Tid: 2011-01-10 kl 17
Plats: DG39


§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§4 Val av justerare; Kristoffer valdes till justerare.

§6 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
—Inget att rapportera.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—Har varit på Atena-möte i Stockholm där det talades om nationella humanistdagen som kommer äga rum på flera ställen i landet den 16/3, bla i Key-huset. Under dagen ska brev till arb.marknadsverket och debattartiklar skrivas, samt att de ska knyta ihop orter via webkamera och ha fest.
—I slutet av februari kommer en ny kompetensguide ut.
c) Anna Johansson, festerichef;
—Har vid festerimötet beslutat att drinkfesten kommer äga rum 5/3 men har inte bokat lokal än, ämnar boka Solhaga och temat blir ”bad taste”.
—Vill köpa in bergsprängare.
—Ang. revärer så föreslås grå, olika färg per uppdrag.
d) David Gustafsson, informationsansvarig;
—Ej närvarande/avgår.
e) Tom Andersson, kassör;
—Har kollat upp styrelsetröjor som kan kosta cirka 200-300kr, STUFF kan möjligtvis finansiera.
—Ska ta reda på kassaboxar så vi får tillgång till enkel deponering.
—Bokföringen går frammåt
f) Christoffer Göransson, vice ordföranden;
—Ej närvarande/avgår.
g) Fanny Mihailidou, nollegeneral;
—Ej närvarande.
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
— Har talat med Amanda på DIK, de kommer hit och har föreläsning.
—Har hjälpt Fanny med nolle-p.
i) Ellen Nilsson, Ordförande;
—Har pratat med David om hans avhopp. Möjligtvis vill Jonathan Johansson överta posten.

§8 Bordlagda frågor.
a) Medlemsavgift/STURE; Bordlades.

§9 Nya frågor.
a) Städa upp i stadgarna; mötet beslutade:
—Att tillsätta en grupp (KRASS) som kan städa upp i SeKeLs stadgar och ta ur Kult. ur föreningen, samt att fastställa Kult.s egna stadgar. Förslagen klubbas igenom på årsmötet.
—I ”KRASS” ingår: John, Tom, Ellen, Anders, Cecilia.
b) Nolle-p; Mötet beslutade:
—Sektionen och kult. presenterar sig för de nya nollorna vid musikquizet den 26/1.
c) Styrelsetröjor; mötet beslutade:
—Att äska pengar från STUFF.

§10 Övriga frågor;
a) Måtto; mötet beslutade:
—”Gör om gör rätt”.

§11 Nästa möte; Mötet beslutade:
—Inget datum fastställt.

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ellen Nilsson, ordförande
Cecilia Backlund, sekreterare
Kristofer Åberg, justerare

Protokollet finns även som PDF.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: