Protokoll för styrelsemöte den 2:a februari, 2011

Närvarande: Ellen Nilsson, Fanny Mihalidou, Tom Andersson, Kristofer Åberg, Anders Dahnielson, Anna Johansson.

Tid: 2011-02-02 kl 17

Plats: DG39§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat.

§2 Val av ordförande; Ellen Nilsson valdes till mötets ordförande.

§3 Val av sekreterare; Anna Johansson valdes till mötets sekreterare.

§4 Val av justerare; Kristofer Åberg valdes till justerare.

§5 Adjungeringar; Inga adjungeringar.

§6 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§7 Rapporter.

a) Ellen Nilsson, ordförande; Ellen har varit på SEKT-möte.
b) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig; Kristofer har vidarebefodrat mail från Gunilla Bergström till Anders.
c) Fanny Mihalidou, nollegeneral; Fanny har arrangerat och genomfört vårens Nolle-p.
d) Tom Andersson, kassör; Har räknat pengar för årsslutet. Som det ser ut gick vi inte back förra året. Han har även fått två biljetter till studentspexet, oklart vad vi ska göra med dem.
e) Anna Johansson, festerichef; Anna har haft festerimöte och planerar drinkfest den 12.e mars.
f) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare; Informerar om infou-möte. Matlådorna som skulle delas ut innan jul kommer att delas ut nu istället, hur detta ska gå till är oklart. Det finns 60 matlådor till SeKeL och dessa ska delas ut bland medlemmarna. Nästa möte är 23/2.

§8 Bordlagda frågor. 
I brist på tidigare protokoll bordlades inga nya eller gamla frågor.

§9 Nya frågor.

a) E-postadresserna; Styrelsens e-postadresser ska nu fungera.
b) Nationella humanistdagen; Anna och Fanny erbjuder sig att i mån av tid hjälpa Anders med planering och under dagen. Anders informerar om eventuella ”jippon” under dagen, bland annat planer på en lek kallad ”kast med liten humanist”. Dagen bör marknadsföras innan.
c) Avtal med Myran; SeKeL och Myran har tidigare haft samarbetsavtal som nu korrigerats så att Myran enligt avtalet ska betala det de redan betalar i hyra. Anna ska även lämna tillbaka den nyckel hon har till Myran. Styrelsen godkänner avtalet.
d) HumF + SeKeL = sant; Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet och SeKeL kommer att ha diverse samarbeten och bjuda in till varandras fester. Styrelsen godkänner förslaget.

§10 Övriga frågor;
a) Nolle-p; Fanny informerar mer om NolleP som gått över förväntan och att hon tillsammans med faddrarna kommer att skriva en utvärdering till Stuff.
b) Sektionsplagg; Anna och Anders kommer tillsammans se över sektionsplagget och försöka komma fram till en lösning som passar alla så gott det går.
c) Expeditionstid; Anna och Ellen kommer att sitta utanför HumSam den 9.e februari mellan 12.00 och 13.00.

§11 Nästa möte; Mötet beslutade att nästa möte är onsdagen den 9.e februari kl 16.00

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ellen Nilsson, ordförande
Anna Johansson, sekreterare
Kristofer Åberg, justerare

Protokollet finns även som PDF.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: