Protokoll för styrelsemöte den 9:e februari, 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Ellen Nilsson, Cecilia Backlund

Tid: 2011-02-09 kl 16
Plats: DG39


§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat.

§2 Val av justerare; Anders Dahnielsson valdes till justerare.

§3 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§4 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp och godkändes.

§5 Rapporter.
a) Ellen Nilsson, ordförande; lämnade in blankett till Stuff för att få pengar till roll-up
b) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig; uppdaterar alumnilistan
b) Anders Dahnielsson, utbildningsbevakare; Ska gå på ub-möte. Fakultets möte och presentera projekt-atena, vill ha hit gästföreläsare t ex. Richard Ohlsson. Anders och fakultetsmötet ska bilda utskott och diskutera detta. Har gått igenom kursplaner och inte funnit fel.
c) Anna Johansson, festerichef; Har jobbat på hg med festeriet. Budgeten kan hon inte avslöja. Planerar drinkfesten. Gymnasiemässa 10/2 och Anna ska stå i en monter och prata och promota sektionen.
d) Anders Dahnielson, tf informationsansvarig; Matlådor finns för avhämtning, dock oklart hur de ska delas ut. Anders ska kolla upp. 60 Stycken matlådor finns för avhämtning, med mat och reklam. Vi går besökrunda och delar ut dom!
e) Tom Andersson, kassör; Tom ska prata Patrik, förra revisorn.

§6 Bordlagda frågor;

§7 Övriga frågor;
a) Vi ska ta bort skåpet. Vi måste ta bort skåpet innan vecka 8.
b) På sektmötet kom det på tal att vissa sektioner har sektionsrum, det vill vi också ha. Ellen kollar upp om det går att fixa i Key.
c) Stil (Turistsektionen) Malin Nilsson skrev och vill ha samarbete, arbetsmarknadsdag. Vill vi ha sammarbete med stil? Ja. Intresserade och vill diskutera upplägg osv. Kristoffer tar kontakten vidare.
d) Berlinstipendiet, man måste göra en aktiv ansökan inför resan och då kan man få pengar för att åka dit. SeKeL är intresserade av detta och med David Gustafsson i spetsen kommer vi att genomföra detta.
e) Vi har fått biljetter till Carl XII-spexet. Det är skiljda platser. Biljetterna kommer att ges till första besökande på Myran den 9/2
f) Puben på myran gick bra. 24/2 är nästa.

§8 Expeditions tid; Tom och Kristoffer sitter.

§9 Nästa möte; 16/2 kl. 16.00

§10 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ellen Nilsson, ordförande
Cecilia Backlund, sekreterare
Anders Dahnielson, justerare

Protokollet finns även som PDF.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: