Protokoll för styrelsemöte den 16:e februari, 2011

Närvarande: Ellen Nilsson, Kristofer Åberg, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Cecilia Backlund.

Tid: 2011-02-16 kl 16
Plats: DG39


§1 Mötets öppnande; Ordförande Ellen Nilsson förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare; Anders Dahnielson valdes till mötets sekreterare.

§3 Val av justerare; Anna Johansson valdes till mötets justerare.

§4 Adjungeringar; Inga adjungeringar.

§5 Godkännande av kallelsen; Kallelsen godkändes.

§6 Fastställande av föredragningslista; Mötets föredragningslista fastställdes och godkändes.

§7 Godkännande av föregående protokoll; Godkännande av föregående mötens protokoll bordlades då de ännu inte justerats.

§8 Rapporter:
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig; Inget nytt.
b) Anna Johansson, festerichef; Har skapat ett evenemang på facebook för Drinkfesten.
c) Anders Dahnelson, informationsansvarig t.f.;
– Matlådor finns nu att hämta hos StuFF. De är 60 st och vi är fira att dela ut dem hur vi vill.
– Övergången till Google Apps skulle ha skett idag enligt KS. Dock har vi ännu inte fått något administrationskonto eller andra uppgifter. Vi får se hur det går.
d) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
– Var på UB-möte 9/2 där följande bland annat togs upp:
– Studentinflytande; StuFF och Kvalitetsnämden arbetar med ett projekt för att förtydliga begreppet “studentinflytande” efter att att många valde alternativet “Vet ej” på frågan om studentinflytande i NSI-undersökningen. Projektet söker studenter till de arvoderade tjänsterna som intervjuledare för fokusgrupper.
– Återkoppling; Vi fick i uppdrag att föreslå lärare som är bra på att ge återkoppling till sina studenter inför “Grundutbildningens dag” den 5 maj.
– Årets pedagog; Är ett pris som StuFF delar ut varje år. De som vill kan anmäla intresse för att sitta med i juryn tillsammans med Per Sandberg från StuFF.
–  Var även på ett fakultetsledningsmöte 10/2 för Projekt Athenas räkning. Där beslutades att projektet ska få 50 000 kr till en seminarieserie med stark inriktning på humaniora. Pengarna kommer att administreras av Gary Svensson och seminarieserien ska arrangeras tillsammans med IKK.
e) Tom Andersson, kassör;
–  Har uppdaterat samt lagt upp medlemsregistret så att alla styrelseledamöter nu kommer åt det.
–  Arbetar med att registrera verifikationer i den nya dubbla bokföringen och är snart ikapp. Kommer då att i framtiden kunna lämna balansrapport för varje månad.
f) Ellen Nilsson, ordförande; Har varit på SEKT-möte där det främst pratades om det stundande Kårvalet.
g) Cecilia Backlund, sekreterare; Inget nytt.

§9 Bordlagda frågor:
a) STURE; Styrelsen har äntligen fått information från StuFF om vad en anslutning rent ekonomisk innebär för sektionen. Sektionen får ett bidrag från StuFF för varje student som blir kårmedlem på 30 kronor för en termin eller 60 kronor för ett läsår. Mötet beslutade att bordlägga frågan och diskutera ämnet vidare under övriga frågor §11, punkt c, rörande medlemsrekrytering.
b) Styrelsetröjor; Offert för tryck av styrelsetröjor har mottagits från ProfilPartner i Linköping. Mötet beslutade:
– att Anders Dahnielson skriver bidragsansökan för äskning av pengar från StuFF till tröjor.
– att Ellen Nilsson skriver under bidragsansökan och lämnar in den till StuFF.

§10 Nya frågor:
a) Styrdokument för sKVaLp; Godkändes av styrelsen samt undertecknades av ordförande Ellen Nilsson och festerichef Anna Johansson.
b) Styrdokument för Nolleregeringen; Bordlades.
c) MKV; Styrelsen har fått en fråga från Dana Vagner om att i sektionen inlemma studenterna som läser Media- och kommunikationsvetenskap vid ISAK. Mötet beslutade:
– att ställa sig positivt till eventuellt inlemmande av MKV.
– att Ellen Nilsson ska ta kontakt med StuFFs vice ordförande Mattias Bolin angående bidrag om vi inlemmar MKV.
– att Anders Dahnielsson ska ta kontat med StuFFs utbildningsutvecklare Per Sandberg angående utbildningsbevakning för MKV.
d) SOF; Mötet beslutade:
– att sektionen skall anmäla ett släp till Kårtegen.
– att Anna Johansson kommer att vara ansvarig för projektet.
e) Årets pedagog; Mötet beslutade:
– att nominera Bengt Lärkner till priset. Anna Johansson gavs i uppdrag att skriva en motivering.
f) Återkoppling; Mötet beslutade:
– att föreslå Emma Eldelin, lektor i litteraturvetenskap, till “Grundutbildningens dag”.
g) Matlådor; Mötet beslutade:
– att matlådorna från StuFF skall delas ut till sektionens medlemmar och nya medlemmar på expeditionstiden.

§11 Övriga frågor:
a) Teaterbesök; Lina Nygren, kulturansvarig, kommer att arrangera ett besök till Ung Scen/Öst den 23/2 för att se provföreställningen av “Ännu mer om alla vi MVG- och ADHD-barn i Bullerbyn”.
b) Sammarbete med STiL; Vi har blivit kontaktade av STiL angående ett sammarbete kring en arbetsmarknadsdag. Mötet diskuterade hur det borde arrangeras och att vi borde sätta samman en arbetsgrupp för projektet. Ellen Nilsson gavs i uppdrag att upprätthålla kontakten med STiL.
c) Medlemsrekrytering; Att medlemsrekryteringen havererade förra året stod klart när den nuvarande styrelsen gick på. Det framhölls av mötet att sektionen måste bli stenhård med att kolla medlemskap vid evenemang. Särkilt illa är det om inte alla styrelseledamöter, utskottsmedlemmar och aktiva i sektionen inte är medlemmar då det strider mot sektionens stadgar. Följderna av en anslutning till STURE diskuterades också samt vad alternativen är. Membit togs upp som ett alternativ för hantering av medlemmar. För och nackdelar vid en anslutning till STURE vägdes mot varandra. Mötet kom fram till att vi måste fylla medlemskapet med mervärde och bättre marknadsföra de medlemsförmåner som ingår i ett medlemskap i sektionen/kåren. Målet ska vara att ansluta så många som möjligt redan i början av varje termin.

§12 Expeditionstid; Mötet beslutade att Ellen Nilsson och Anders Dahnielson sitter på expeditionstiden onsdagen den 23/2.

§13 Nästa möte; Mötet beslutade att nästa möte hålls torsdagen den 24/2 kl 16.

§14 Mötets avslutande; Ordföranden Ellen Nilsson förklarade mötet avslutat.

Ellen Nilsson, ordförande
Anders Dahnielson, sekreterare
Anna Johansson, justerare

Protokollet finns även som PDF.

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: