Protokoll för styrelsemöte den 24:e februari, 2011

Närvarande: Lina Nygren, Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Cecilia Backlund, Fanny Mihailidou.

Tid: 2011-02-24 kl 16
Plats: DG39


§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§4 Val av justerare; Lina valdes till justerare.

§7 Godkännande av kallelse; Den lästes upp och godkändes

§6 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§8 Godkännande av föregående protokol; Det lästes upp och godkändes

§7 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Har uppdaterat alumni-listan. Men har strul med dom som slutat sedan länge.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
— Återkoppling; Har skrivit till Per Sandberg vårt förslag på lärare till ”Grundutbildningens dag”.
— MKV; Har skrivit till Per Sandberg och informerat om vår plan på att utbildningsbevaka MKV.
— Studentrepresentanter; Har skrivit till Tobias Karlsson och hört mig för om studentrepresentanter i institutionsstyrelsena för IKK och ISAK.
c) Anna Johansson, festerichef;
— Haft festerimöte idag.
d) Anders Dahnielson, tf informationsansvarig;
— Hemsidan; Alla poster i styrelsen har fått inloggningsuppgifter till WordPress och uppmanas att själva bidra med material till hemsidan. Exempelvis rapporter från genomförda evenemang.
— Epost; Har fått Google Apps admin-konto från KS men inga privilegier att lägga till övriga styrelsens konton. Har skrivit och påmint KS två gånger men har ännu nått något resultat.
— Nyhetsbrevet; Vårt nyhetsbrev hanteras nu av MailChimp som låter oss skicka 12000 st utskick till upp till 2000 mottagare per månad helt gratis. Nyhetsbrevet sätts nu samman automatisk varje vecka med material från hemsidan som taggats “nyhetsbrev”. Medlemslistan är importerad i systemet och ska regelbundet synkroniseras.
— EventWax; Försöker finna något liknande EventWax för eventuell biljettförsäljning och registrering till våra evenemang, gärna ett svenskt alternativ som t.ex. använder Payson för direktbetalningar.
— Styrelsetröjor; Har skrivit en bidragsansökan för styrelsetröjorna som ordförande Ellen Nilsson skrivit under och lämnat in till StuFF.
— INFOU-möte; Har varit på INFOU-möte där det diskuterades arrangemang av event. Blev tipsad om StudentTryck.se för beställning av trycksaker, vepor och profilmaterial som sas vara billiga.
e) Tom Andersson, kassör;
— Ej närvarande
f) Cristoffer Göransson, vice ordföranden;
— Ej närvarande/avgår.
g) Fanny Mihailidou, nollegeneral;
— Ska på mottagningsmöte/fest för att planera inför höstnollningarna.
h) Lina Nygren, kulturansvarig; Lina var och tittade på ”Alla vi ADHD och MVG-barn i bullerbyn”, lite strul med de andra som skulle gå eftersom de var försenade. Lina fick gå själv.
i) Ellen Nilsson;
— SEKT-mötet var inställt.
— SSHFs rum vi talat om var i själva verket ett arbetsrum. Ellen ska kontakta Gary om detta så vi får info.
— Har mailat Mattias om att ta in MKV, så vi slipper gå back i nollningen.
— Stil; det lät som att dom ville ha ett stort möte om detta samarbete, en arbetsmarknadsdag.
— Har frågat om Stefan vill bli infoansvarig. Han sa ja.

§8 Bordlagda frågor.
a) Medlemsavgift/STURE; Vi har vägt för och nackdelar. Grundpriset är 160/300kr varav 30/60kr går direkt till SeKeL. Vi måste bli bättre på att fylla medlemskapet, bättre förmånder och man ska gå med tidigt på termine. Problem: Medlemskapet hade tagit slut innan terminen var slut och då blev dom arga. Medlemshanteringsregister, gör betalningen så enkel som möjligt. Tre olika alternativ: fortsätta som förut, ansluta oss till sture, eller arbeta med spons.
— Frågan diskuterades och bordlades igen.
b) Styrdokument för Nolleregeringen;
— Lästes och skrevs på

§9 Nya frågor; Inga nya frågor.

§10 Övriga frågor;
a) Avtal med DIK; Ett nytt bör skrivas. Vad vill vi ska ingå i det?
— Vi har ett muntligt avtal som ser ut som tidigare. Lina fixar avtal.

b) Kulturaktiviteter; Om Lina är närvarande borde vi ta upp planerade kulturaktiviteter.
— Finns intresse för att åka till Lövsta slott.
— Vi bordlägger denna fråga.
c) Studentrepresentanter; Vi borde se till så att de vakanta platserna i institutionsstyrelsena för ISAK och IKK blir tillsatta.
— Någon som inte sitter i styrelsen borde tillsättas.
d) Arbetsmarknadsföreläsningar;
—Stil samarbetet. Vi ska sätta oss ner i grupp med dom, vi behöver få med SeKeLfolk.
—DIK föreläsning.
e) Ordna upp pärmar; Se till att original och kopior av avtal är och blir insatta i rätt pärmar. Likaså att protokoll är och blir det.
— Det ska finnas två original av varje protokoll, ett i sekreterarpärmen och ett på myran.
— Avtal ska finnas som bilaga i aktuella protokollet.
f) Sektionsrum; SSHFs rum vi talat om var i själva verket ett arbetsrum. Ellen ska kontakta Gary om detta så vi får info
g) Berlinstipendie; Programrådet beslutar i frågan.
h) Drinkfesten; Biljetter till drinkfesten börjar säljas på måndag.
i) Kalas; Vill vi ha ett bord på Kalas? Ja, om det inte kostar något. Vi får höra oss för.

§12 Expeditionstid; Sigrid och Michaela kommer sitta och sälja drinkfestbiljetter och ta emot medlemskap så det kommer inte att behövas.

§11 Nästa möte; Mötet beslutade: kl 10.00 2/3

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ellen Nilsson, ordförande
Cecilia Backlund, sekreterare
Lina Nygren, justerare

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: