Protokoll för styrelsemöte den 2:a mars, 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Tom Andersson, Cecilia Backlund.

Tid: 2011-03-02 kl 10
Plats: DG39


Alla frågor bordlades då mötet inte var beslutsmässigt.

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§4 Val av justerare; Tom Andersson valdes till justerare.

§7 Godkännande av kallelse; Den lästes upp och godkändes

§6 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Har varit på möte med STiL.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
— Ej närvarande.
c) Anna Johansson, festerichef;
— Har sålt ca 20 biljetter hittills.
— Har varit på möte med FF, där var folk från Flamman och dom erbjöd nolle-disco till i höst, man kan också få köföreträde men då får man säga till i god tid.
— Örat kommer att ha stängt april-augusti.
— Lintek kommer ha en stor fest i november för att dom fyller 40år.
d) David Gustafsson, informationsansvarig;
— Ej närvarande/avgår
e) Tom Andersson, kassör;
— Har uppdaterat medlemslistan.
f) Cristoffer Göransson, vice ordföranden;
— Ej närvarande/avgår.
g) Fanny Mihailidou, nollegeneral;
— Ej närvarande.
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
— Ej närvarande.
i) Cecilia Backlund, sekreterare;
— Har skrivit ut en massa protokoll.
j) Ellen Nilsson, Ordförande;
— Har varit på STiLmöte och vi kommer ha arb.marknads dag i maj, vi ska få hit företag och föreläsare.
— Fick ett mail av StuFF ordf. Mattias om MKV, de kommer att läggas till i avtalet så vi kommer få stöd för dom, 30kr/termin och person.

§8 Bordlagda frågor.
a) Medlemsavgift/STURE;
— Motionsförslag lästes upp.
b) Kulturaktiviteter; Lina är inte här för att informera.

§9 Nya frågor;
a) KALAS 2011;
— Det är viktigt att synas, så vi skulle vilja ha ett bord.
b) Extra årsmöte;
— Vi kan inte besluta något idag.
— Vi måste ha ett till möte innan 9/3, vi beslutade oss för den 8/3 kl 15.00 där vi kan besluta om motioner.

§10 Övriga frågor;

§11 Nästa möte; Mötet beslutade:
— Vi beslutade oss för den 8/3 kl 15.00

§12 Expeditionstid; Ellen sitter den 9/3.

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ellen Nilsson, ordförande
Cecilia Backlund, sekreterare
Tom Andersson, justerare

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: