Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 8:e Mars 2011

Närvarande: Lina Nygren, Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Cecilia Backlund, Lisa Klingblom, Per Sandberg, Fanny Mihailidou.

Tid: 2011-03-08 kl 15

Plats: DG39

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§2 Val av justerare; Anders Dahnielson valdes till justerare.

§3 Adjungeringar; Lisa Klingblom, Per Sandberg.

§4 Godkännande av kallelse; Den lästes upp och godkändes

§5 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokol; Det lästes upp och godkändes

§7 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
—Har fått en inbjudan till café-alumni där alumniansvariga ska träffas.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—Har sammanträt med StiL.
—Även pratat med DIK.
c) Anna Johansson, festerichef;
—Vi har 40 anmälda till drinkfesten.
d) Anders Dahnielson, informationsansvarig;
—Skickade ett argt meddelande till KS, de svarade och nu har vi ordentliga konton via Google-apps.
—Har mailat med studenttryck
e) Tom Andersson, kassör;
—Uppdaterat medlemslistan och arbetat
f) Cristoffer Göransson, vice ordföranden; Ej närvarande
g) Fanny Mihailidou, nollegeneral;
—Försöker boka möte med Kalasansvarige för att fixa så att nollan kan följa med.
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
—Har skickat en ny faktura till DIK.
i) Ellen Nilsson, ordförande;
—Har varit på SEKT-möte där matlådorna utvärderades.
—Kårvalen diskuterades också
—Kalasgeneralen sökte funktionärer.
j) Cecilia Backlund, sekreterare;
—Skrivit ut protokoll
—Skrivit kult.budget.

§8 Bordlagda frågor.
a. MKV; Införlivning av MKV-studenter i sektionen.
—Per Sandberg som utbildningsbevakare på StuFF var närvarande och svarade på frågor.
—Bakgrunden till införlivningen diskuterades; Hur allt ska gå till väga, hur många studenter det rör sig om, vilket stöd vi får fördelat på utb.bev.-pengar, nolle-pengar etc.,
—Vi skulle kunna gå ut och presentera oss i deras klass.
—Vi skulle kunna marknadsföra SeKeL, Kult., och samtidigt hålla ett välkomstevent för MKV.
—Vi skulle göra rätt i att diskutera MKVs traditioner innan vi har ett införlivningsevent i höst. Ett förberedande välkomnande kan vara bra. Informera om att vi kommer att börja arbeta med dem.
—Det finns möjligheter till stöd och StuFF uppmuntrar oss till MKVs införlivning.
—Det kan vara värt att kolla igenom om stadgarna stödjer att vi införlivar.
—StuFF driver ett projekt med fokusgruppsinflytande, Sandberg undrade om någon av oss var intresserade av att angagera oss i detta. De kommer hålla möte 17-18 den 10/3
b. STURE; Förslag till medlemsavgift inför extra årsmöte.
—Vi frågade även Sandberg om medlemsregistret kan synka med våra info-mailutskick, möjligtvis så är det synkat på ett enkelt sätt.
—Vi diskuterade också vad det kan innebära för oss att gå med i STURE och vad det inneburit för andra.
—StuFF är öppna för förslag så vi kan diskutera avtal.
—Ellen läste upp sin motion om att vi ska gå med i STURE. Vi ställer oss bakom denna motion att gå med, med tillägget att vi går med HT 2011.
—Vi måste även föreslå ny medlemsavgift. Vi beslutade att; lösa ut de som köpt helårsmedlemskap med 50kr, och i det nya STUREmedlemskapet lägga till 20kr/termin, vilket ger terminsavgift på 180kr och helårsavgift på 340kr.
—Vi föreslår att man enbart kan lösa medlemskap genom STURE.
c. Kulturaktiviteter;
—Inget nytt. Bordläggs igen
d. KALAS 2011;
—Kalasgeneralen intervjuar för att få ingång en Kalas-kommité. Bord kostar ingenting men vi behöver bara ett enkelt bord.
—Vi vill att utöver SeKeL så ska myran, och kult vara med. Nollorna ska bjudas med till Kalas.
e. Sektionsrum;
—Gary ska återkomma med info. Bordläggs igen.
f. Studentrepresentanter;
—Posterna är inte arvoderade. Supleantplatsen på IKK och båda platserna ISAK finns kvar.
—Vi ska marknadsföra detta i samband med att vi går runt i klasserna. Vi får ta kontakt med den personen som har lite mer info.
—Vi bordlägger frågan igen.
g. Berlinstipendiet;
—Ellen tar kontakt med Bengt och diskuterar.

§9 Nya frågor.
a. Styrdokument för Ut. & arbeta.;
—Detta är arbetsutskottet vi vill samla i ett utskott som tex. ska ansvara för arb.markn.dagar.
—Dokumentet lästes och skrevs på.
b. Kult.; Avknoppning som egen förening med samarbetsavtal.
—Avtala om att köpa in nummer för medlemmar som ses som prenumeranter i och med att de är medlemmar innan ett bestämt datum. Separera vad som är SeKeLs respektive Kult.s ansvar.
c. Verksamhetsplan; Förslag till justering av verksamhetsplan inför extra årsmöte.
—Den lästes upp och antogs med ändringen att; ta bort den sista punkten under kontinuerlig verksamhet.
d. Budget; Förslag till justering av budget inför extra årsmöte.
—Den lästes upp och godkändes med ändring att Kult.bidraget läggs till.
e. Nomineringar; Nomineringar till vakanta poster inför extra årsmöte.
—Vi godkänner Lisa Klingblom och Stefan Karlström enligt förslag. Och Patrik Nygren som ekonomiskrevisor.
—Till valberedningen nominerar vi Ellen och Tom.
f. Motioner; Behandling av motioner inför extra årsmöte.
1. Sektionsplagg; Vi har fått in 2 förslag, styrelsen yrkar på att vi ställer förslagen mot varandra och röstar.
2. STURE; Styrelsen yrkar på att motionen antas, med tillägget att vi går med HT 2011.

§10 Övriga frågor;
a) SoF; Vi har fått mail om ändrade förhållanden. Vi står fast vid vår ansökan trots SoFs krångel.
b) Styrmärke; En design till måttot ”Gör om gör rätt”, vi tar fram förslag till nästa styrelsemöte. Vi bordlägger frågan.
c) Bilder av styrelsen; Vi tar det på nästa möte.
d) Mottagningsordningsmöte; Inget att ta upp.
e) Nationella humanistdagen; Att de i styrelsen som kan kommer att vara utanför HumSam mellan 11-15 den 16/3 iförda sektionsplagg.

§11 Expeditionstid; Tom och Cecilia sitter den 9/3.

§12 Nästa möte; Mötet beslutade: Vi har årsmöte den 16/3 kl 17, styrelsen samlas 16.30 utanför Key26, Styrelsemöte den 22/3 kl 15 i DG39.

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ellen Nilsson, ordförande
Cecilia Backlund, sekreterare
Anders Dahnielson, justerare

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: