Återkoppling – vad är det och vad har man det till?

Filosofiska fakulteten söker studenter vid program och fristående kurser som vill delta i intervjuer där fokus för samtalen är Återkoppling – vad är det och vad har man det till?

I början av 2010 genomfördes Nöjd Student Index (NSI) där du fick möjlighet att besvara ett antal frågor om dina studier och din studiesituation här vid LiU. Utifrån de resultat som framkom från NSI:n fastställde fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten en handlingsplan (PDF) där man valt att prioritera tre olika områden, nämligen tydlighet, återkoppling och studentinflytande. Detta projekt som vi nu aktualiserar har återkoppling som fokus.


Filosofiska fakulteten har gett Skill uppdraget att genomföra en undersökning där syftet är att få djupare kunskap om studenters och lärares tankar om vad återkoppling är, vad man kan ha återkoppling till och vad som kan vara goda exempel på återkoppling. För att få svar på dessa frågor kommer ett antal gruppintervjuer med studenter respektive lärare att genomföras. Deltagandet är konfidentiellt och det inte kommer att framgå i slutrapporten vilka studenter och lärare som har deltagit i intervjuerna.

Ett antal gruppintervjuer kommer nu att genomföras på följande tider:

  • Programstudenter första året – Måndag 28/3 kl 15.30-17.30
  • Programstudenter andra och tredje året – Tisdag 29/3 kl 15.30-17.30
  • Programstudenter Master – Torsdag 24/3 kl 15.30-17.30
  • Studenter från fristående kurser – Torsdag 31/3 kl 15.30-17.30

Samtliga intervjuer sker på Skills kontor, Repslagaregatan 19, Linköping. Vi bjuder på lättare förtäring i samband med intervjun.

Anmälan sker till Skills projektledare Robert Wenemark via robert.wenemark@skill.se.

Vänligen uppge följande uppgifter i samband med din anmälan: Namn, telefon, e-post, vilken studerandegrupp ovan du tillhör samt vilket program/kurs du läser.

Har du några frågor angående undersökningen är du välkommen att kontakta ansvarig skillkonsult Therese Ingesdotter på telefon 0735-255135 eller utbildningsledare Charlotta Einarsson, filosofiska fakultetens kansli, på telefon 013-281063.

Resultatet av projektet kommer att presenteras i olika sammanhang: information på hemsidor, presentation för programansvariga och studierektorer, presentation på filosofiska fakultetens grundutbildningsdag mm. Syftet med projektet är också att vi ska kunna dra erfarenheter och lärdomar av de resultat som framkommer och använda som utgångspunkter för fortsatt arbete med återkoppling inom olika utbildningar.

Vi hoppas att just du vill medverka som deltagare i gruppintervju i detta projekt.

Inbjudan till studenter återkopplingsprojektet (PDF)

Detta inlägg är publicerat i Övrigt och taggat , , , , . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: