Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 22 mars 2011

Närvarande: Lina Nygren, Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Stefan Karlström, Cecilia Backlund, Lisa Klingblom.

Datum: 2011-03-22 kl 17

Plats: DG37

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§2 Val av justerare; Stefan Karlström valdes till justerare.

§3 Godkännande av kallelse; Den godkändes

§4 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§5 Godkännande av föregående protokol;

§6 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;

—Inget nytt.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—Planering av Aventinen, bokad till den 18 maj.
—När man kommer högre upp i utbildningen blir det svårt att vara anonym i tex utvärderingar. Detta skall tas upp.
c) Anna Johansson, festerichef;
—Har haft drinkfest, och enligt en första uträkning har vi gått ca 2000kr med vinst, oklart om det stämmer.
—Har gjort reklam för SeKeL på en gymnasiemässa.
—Har pratat med skum.
d) Stefan Karlström, informationsansvarig;
—Inget nytt.
e) Tom Andersson, kassör;
—Har fått tillbaka ansökan till Loomis för att vi inte fyllt i formuläret korrekt.
f) Lisa Klingblom, vice ordföranden;
—Inget nytt
g) Fanny Mihailidou, nollegeneral;
—Ej närvarande.
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
—Inget nytt.
i) Ellen Nilsson, ordförande;
—Har mailat om sektionsrum.
—Ska på SEKT-möte imorgon den 23/3.

§7 Bordlagda frågor.
a. Införlivandet av MKV;
—Anna mailar Dana Vagner och MKV, så att vi kan komma överens om ett samarbete och lära känna varandra-event.
b. Kulturaktiviteter;
—Inget nytt. Men Lina tar på sig att börja planera om att åka till Lövsta slott.
c. Sektionsrum;
—Har mailat Carolina, så vi kan få reda på pris och hur vi kan få ett rum. Men hon har inte svarat. I andra hand ska vi höra av oss till StuFF.
d. Studentrepresentanter;
—Platserna är fortfarande inte fyllda. Det finns en supleantplats kvar på IKK och både ordinarie och sup. på ISAK.
e. Styrelsemärke;
—Tom har en del förslag, vi gillar speciellt det med det sjunkande SeKeLskeppet. Vi vill komma överens om ett förslag som inte är så detaljerat när det gäller färg och form. Tom ska förenkla och sedan kan vi ta ett beslut.
f. Kalas;
—Bordläggs igen, eftersom Fanny inte är närvarande.
g. Bilder av styrelsen;
— Skjuts upp till ett senare tillfälle.

§8 Nya frågor.
a. Det speciella alumnimedlemskapet;
—StuFF har inget speciellt medlemskap för alumner.
—I alumnernas intresse ligger främst att ha SeKeLs medlemsförmåner, det skulle kunna lösas genom att vi instiftar ett medlemskap på förslagsvis 100kr som kan gälla livet ut, och då man erhåller en medlemssymbol kan man få rabatt.
—Vi behöver uppdatera alumnilistan. Och om detta ska kunna gälla behöver medlemskaps förmåner uppdateras kontinuerligt. Inga andra förmåner förutom festrabatter ska finnas. Önskvärt är dock att vi planerar en speciell alumniaktivitet om året.
—Vi skulle kunna prata med andra sektioner och fråga hur de har gjort.
—Anders kollar upp hur mycket medlemspins kan kosta och hur mycket vi kan ta betalt för medlemskapet.
—Div. förslag kom upp bland annat att, anordna en aktiva-kväll där vi kan tillverka märken av cernitlera.
—Vi bordlägger frågan igen.
§9 Övriga frågor;
a. Brännboll STiL;
—STiL har frågat oss om vi vill spela brännboll med dem. De skulle anordna det hela den 17 maj.
—Ellen mailar om att vi är intresserade.
b. Gå ut i klasserna;
—Presentation av styrelsen i klasserna.
—Det går att kolla allas kurskalendrar via timeedit. Lina kollar upp ikväll och mailar om vilka dagar v. 14 som vi kan välja.
c. Google;
—Anders introducerade för oss hur styrelsemailen fungerar.

§10 Nästa möte; Mötet beslutade: den 6 april.

§11 Expeditionstid; Lisa, Stefan och Tom sitter den 23/3, Lisa och Ellen sitter den 30/3.

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande Ellen Nilsson
Justerare Stefan Karlström
Sekreterare Cecilia Backlund

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: