Protokoll för SeKeL styrelsemöte 6 april, 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Cecilia Backlund, Lisa Klingblom.

Tid: 2011-04-06 kl 15

Plats: DG39

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§4 Val av justerare; Lisa Klingblom valdes till justerare.

§5 Godkännande av kallelse; Den godkänns.

§6 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
—Har varit på alumnimöte, det diskuterade vad som ska hända och vad de vill göra under terminen.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—Har arbetat med Aventinen-kommitén
—Har pratat med studenttryck om offerter för roll-up och styrelsetröjor.
—Har pratat med Stuff om mackorna vi behöver till MKV-minglet och dom är villiga att stå för kostnaden.
—Har lagt upp ordförandehandboken som pdf bland våra styrelsedokument.
—Har kollat upp hur vi kan betala för sittningar och fester genom Internet, men det är också något som kostar. Vi skulle kunna tjäna på det när det gäller dyra sittningar.
c) Anna Johansson, festerichef;
—Har mailat med Jan-Erik på jobbtop om overaller.
—Har planerat Chilifesten.
—Har planerat presentationsrundan.
—Har efterarbetat med drinkfesten.
d) Lisa Klingblom, vice ordförande;
—Inget nytt.
e) Stefan Karlström, informationsansvarig;
—Har skickat ut mail från Adeco, de vill ha ett samarbete men det är oklart vad vi får ut av det.
f) Tom Andersson, kassör;
—Har filat på styrelsemärket.
—Har försökt hitta Loomisansökan men kan inte hitta dom, tror at den finns på myran.
h) Fanny Mihailidou, nollegeneral;
—Ej närvarande.
i) Lina Nygren, kulturansvarig;
—Ej närvarande.
j) Ellen Nilsson, ordförande;
—Har varit på sektmöte.
—Har pratat med Mattias om STURE-avtalet.
—KonstFUM kommer äga rum i Case-salen mellan 09.00-01.00 den 16 april. Konstitutionerande fulmäktigemöte
—Har kollat upp sektionsrum och avtalet med StuFF
k) Cecilia Backlund, sekreterare;
—Har skrivit ut protokoll.

§8 Bordlagda frågor.
a. MKV
—Dana skickade kurskoden. Anna föreslår att vi ska skicka ut ett gemensamt mail till MKVstudenterna från SeKeLordförandens mail där vi berättar om oss och att vi bjuder in till mingel med mackor och dricka. Vi föreslår den 9 Maj. Anna sätter ihop ett mail som hon skickar till Ellen.
b. Overaller
—Jobbtop.se, vi måste få ihop 35overaller för att kunna få färgat i fabrik, får vi inte det blir det både dyrare och vi får färga själva. Vi kan beställa en overall i varje storlek för att prova ut. Det har skrivit ett förslag för att skicka från SeKeLs facebook, Stefan fixar ”publiceringen”.
—Vi bestämmer ett overallsprovardatum, 27 april.
c. Kulturaktiviteter
—Bordläggs igen.
d. Sektionsrum
—Vi har blivit rådda att kontakta andra sektioner för att se hur dom gör, det kommer bli väldigt dyrt med sektionsrum så vi satsar nog på sektionsförråd istället. Ellen kollar upp det.
e. Studentrepresentanter
—Vi har fortfarande inte fått in några frivilliga så ett nytt sätt skulle kunna vara att gå fram till folk personligen och fråga.
f. Styrelsemärke
—Tom arbetar på det.
g. KALAS 2011
—Bordläggs igen.
h. Bilder på styrelsen
—Bordläggs igen.
i. Alumnimedlemskapet
—Vi har som förslag att tillverka cernitlerapins, det blir en bra aktiva kväll och till ett rimligt pris.
—Priset på medlemskapet diskuterades och vad det ska innebära.
—Vi bordlägger frågan.
j. Brännbollen med STiL
—Ellen har mailat STiLMalin, dom kommer att höra av sig när dom har mer info.
k. Ut i klasserna
—Vi har gått ut i klasserna och presenterat oss.

§9 Nya frågor.
Hemsidan;
—Dåliga nyheter från INFOUmötet, det ryktas att vi inte längre kommer ha tillgång till gratis hemsida genom studorg inom StuFF. Då kommer vi att få fixa egen hemsida.
Avtal med kult;
—10 kr verkar rimligt pris per tidning, till nästa möte skriver vi ett avtal som kan antas. Vi bordlägger frågan.
Pengar/Kult;
—Vi godkände att SeKeL betalar Kult.s PRV-avgift på 2000 kr.
Avtalet med stuff;
—Ellen har talat med Mattias, och det måste arrangeras så att det gäller för denna vår också. Ellen tar med avtal till nästa gång.
styrdokument för nolleregering (uppdatering);
—Elin Lundby har hoppat av nolleregeringen och det måste justeras. Frågan bordläggs för att skrivas på vid nästa möte.
Humf- inbjudan;
—Inget visat intresse.
Valborg- aktivitet;
—Det finns ett speciellt valborgsfirande här i Linköping. De som vill från SeKeL går med och arrangerar champagnefrukost i trädgårdsföreningen, Stefan skapar ett facebook-event.
Spons. och externt samarbete;
—Vi måste börja arbeta med systematiskt med detta. Det är Lisas uppdrag att sätta ihop en presentation och se till att det startas upp.

§10 Övriga frågor;
—Bokningssystemet. Vi beslutar att använda oss av simple sign-up.

§11 Expeditionstid;
—Stefan och Lina sitter den 13de.

§12 Nästa möte; Mötet beslutade: 14 april kl 15.00

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande Ellen Nilsson
Justerare Lisa Klingblom
Sekreterare Cecilia Backlund

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: