Protokoll för styrelsemöte den 14 april, 2011

Närvarande: Ellen Nilsson, Lisa Klingblom, Anna Johansson, Kristofer Åberg, Anders Dahnielson, Stefan Karlström, Tom Andersson, Fanny Mihailidou, Cecilia Backlund.

Datum: 2011-04-14

Plats: DG39, D-huset


§ 1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av ordförande Ellen Nilsson.

§ 2. Val av sekreterare; Anders Dahnielson valdes till mötets sekreterare.

§ 3 Val av justerare; Anna Johansson valdes till mötets justerare.

§ 4 Adjungering; Inga adjungeringar.

§ 5 Godkännande av kallelse; Kallelsen godkändes.

§ 7 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§ 8 Godkännande av föregående protokoll; Föregående mötes protokoll fanns inte tillgängligt och kunde därför inte godkännas.

§ 9 Rapporter;
a) Lisa Klingblom, vice ordförande; Inget att rapportera.
b) Anna Johansson, festerichef;
— Drinkfesten gick med vinst och hade 40 st anmälda.
— Chilifesten har det dock gått trögt med försäljning av biljetter till.
c) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig; Inget att rapportera.
d) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
— Har varit på UB-möte där det diskuterades anonyma hemtentor, något som det finns ett starkt stöd för både från studenter och universitetets personal. Tentamensservice har till och med lämnat ett lösningsförslag som förhoppningsvis kommer att få finansiering.
— Aventinen-kommittén har beslutat att flytta fram arbetsmarknadsdagen till hösten. Nytt datum meddelas senare.
— Till Projekt Athena i Linköping har David Torell, masterstudent vid KSM i Norrköping, knutits till projektet som ny projektledare så att vi nu är två.
e) Stefan Karlström, informatör; Har fått en inbjudan från TurF till föreläsning med Svenska Institutet som skall läggas upp på hemsidan.
f) Tom Anderson, kassör; Har ritat styretmärket.
g) Fanny Mihailidou, nollegeneral;
— Har skickat ut schema för höstens Nolle-P.
— Planerar aktivitet under Nolle-P för masterstudenter, då det på generalsmötet med StuFF den 22 mars bestämdes att varje sektion ska anordna en engelskspråkigt aktivitet för de internationella masterstudenter vars ämnen ligger närmast sektionernas intresseämnen.
— Den 1 januari 2011 trädde den nya alkohollagen (2010:1622) i kraft vilket har medfört krav på ett kunskapsprov om alkhollagen. Fadderist Linnea Eder ska utföra provet för att bli godkänd för fadderiets räkning.
h) Cecilia Backlund, sekreterare; Har skrivit protokoll.
i) Ellen Nilsson, ordförande; Inget att rapportera.

10. Bordlagda frågor;
a) Kulturaktivitet; Mötet beslutade:
— Att bordlägga frågan.
b) Sektionsrum; Mötet beslutade:
— Att bordlägga frågan.
c) Studentrepresentater; Mötet beslutade:
— Att hela styrelsen aktivt ska leta och rekrytera studentrepresentater.
d) Styrelsemärke; Mötet beslutade:
— Att godkänna Toms formgivning av Styretmärket 2011.
e) Bilder på styrelsen; Mötet beslutade:
— Att bordlägga frågan.
f) Alumnimedlemskap; Styrelsen fick i uppdrag av sektionens extra årsmöte att undersöka möjligheten att införa ett särskilt alumnimedlemskap. I den föreslagna verksamhetsplanen för StuFFs verksamhetsår 2011/12 ingår att kåren skall utreda hur ett sådant kan införas av kåren. Mötet beslutade:
— Att avvakta StuFFs eventuella utredning om hur ett stödmedlemskap kan implementeras för alumner och andra intressenter.
g) Samarbetsavtal med Kult.; “Avtal mellan SeKeL och Kult.” upprättades som reglerar samarbetet mellan sektionen och den nystartade föreningen Kultingen. Ellen Nilsson, Tom Andersson och Cecilia Backlund lade ned sina röster på grund av jäv då de även är ledamöter i Kultingens styrelse. Mötet beslutade:
— Att godkänna avtalet.
h) Startbidrag till Kult.; “Avtal mellan SeKeL och Kult.” upprättades (N.B. ett separat avtal med samma namn som det i punkt g) som reglerar det startbidrag som sektionen ger till den nystartade föreningen Kultingen. Ellen Nilsson, Tom Andersson och Cecilia Backlund lade ned sina röster på grund av jäv då de även är ledamöter i Kultingens styrelse. Mötet beslutade:
— Att godkänna avtalet.
i) KALAS 2011; Mötet beslutade att avföra frågan från dagordningen och ta upp den vid ett senare tillfälle.
j) Styrdokument för Nolleregeringen; Styrdokumentet uppdaterades då fadderiets sammansättning förändrats. Styrdokumentet undertecknades och godkändes.

§ 11 Nya frågor; Inga nya frågor.

§ 12 Övriga frågor;
a) Ost, vin och poesi; Möjligheten att arrangera sittningen på Flamman istället för NH som erbjudits diskuterades

§ 13 Expeditionstid;
— 20/4 Tom och Kristofer.
— 27/4 Ellen och Lisa

§ 14 Nästa möte; Nästa möte hålls 27/4 kl 15. Plats meddelas via kallelse.

§ 15 Mötets avslutande; Ordförande Ellen Nilsson förklarade mötet avslutat.

Ellen Nilsson, ordförande
Anders Dahnielson, sekreterare
Anna Johansson, justerare

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: