Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 27 april 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Stefan Karlström, Cecilia Backlund, Lisa klingblom.

Tid: 2011-04-27 kl 15

Plats: DG39

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§2 Val av justerare; Tom Andersson valdes till justerare.

§3 Godkännande av kallelse; Den är stadgenlig och godkändes.

§4 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§5 Godkännande av föregående protokoll; Inte utskrivet.

§6 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
—Har varit på ovarellsprovning.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—Har jobbat med Aventineninbjudningar eftersom vi bestämt annat datum för den.
—David Torell i Norrköping har tackat ja till att vara medansvarig för projekt Atena.
—Ska på möte med Per Sandberg om frikurser och masterstudenter, hur man kan få med dem i sektioner.
— Ska ha ett första ut och arbeta-utskottsmöte imorgon 28/4
c) Anna Johansson, festerichef;
—Ej närvarande
d) Stefan Karlström, informationsansvarig;
—Har lagt upp vårsittningen på hemsidan.
—Har ändrat information om sektionsplagg på hemsidan.
e) Tom Andersson, kassör;
—Har räknat ihop inkomster och utgifter för drinkfesten och Nolle-P och försökt fått tag på DIK om Stocholmsfakturan.
f) Lisa Klingblom, vice ordföranden;
—Inget att rapportera. Men tillägger i Fannys ställe att lokalbokningen för Nolle-P ht2011 gick som planerat.
g) Fanny Mihailidou, nollegeneral;
—Ej närvarande
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
—Ej närvarande.
i) Cecilia Backlund, sekreterare;
—Inget att raportera.
j) Ellen Nilsson, Ordförande;
—Ska på SEKT-Möte, och då fixa avtalet med StuFF

§7 Bordlagda frågor.
a. Kulturaktivitet;
—Teaterföreställning, det finns möjlighet att gå på den 7-8maj i Norrköping. Ellen Nilsson pratar med Lina och kommer överens om handlingsplan.
b. Sektionsrum;
—Har pratat om skåpen i källaren och skåpen i Key. Har inte fått svar.
c. Bilder på styrelsen;
—Har inte kameran med och alla är inte här så vi bordlägger den.
§8 Nya frågor;
Inga nya frågor.

§9 Övriga frågor;
a. Nolle-p utvärdering;
Vi behöver ha bättre kommunikation, det första dagen var rörig och kändes oplanerad. Komma med information i förväg.
Få upp Nolle-p på hemsidan.
Ha fadderimöten och tillsammans planera Nolle-p så det inte blir rörigt.
Informera styrelsen om arbetet med Nolle-P kontinuerligt. Ett tätare samarbete.
Utskick till dom nya nollorna i god tid.
Trycka fler Nolleböcker så att alla kan få.
Inte ändra tider som är överenskomna.
Nolle-generalen behöver infinna sig på alla aktiviteter.
Tydligare info om mötesplatser.
Fadderiet hade inte stor koll på faddrarna och det var en svår brist. Bättre telefonkedjor och information till dem som ska använda den.
Bättre koll på Nolleekonomin.
Faddrar/fadderi/nolle-general ska hålla sig i represtentabelt tillstånd alt. nyktra. Och det är inte acceptabelt att bete sig så att min blir utkastad. Var inte fullare än nyktraste nollan. Om man vill ha nyktra faddrar så kommer det kosta på sittningarna.
Respektera toastmastern vid sittningar.
Sätta ihop ett Nollepaket.
Sätta ihop en mall för nolleskyltar.
Mindre nollegrupper är att föredra så man kan byta nummer och prata ihop sig innan de stora aktiviteterna drar igång.
Utvärderingen ska återge Nolle-P på ett fullständigt och passande vis.
Vi borde prata med Fanny och om vi inte kan uträtta ordning eller om hon planerar att flytta till Stockholm, utlysa ett förtroendemöte.

Vi borde slutligen avtala ett möte med fadderiet och styrelsen där vi kan diskutera detta och komma fram till en handlingsplan. Mötet äger rum den 9/5 kl 15.00.

§10 Nästa möte; Mötet beslutade: 11/5 kl 15.00

§11 Expeditionstid; Stefan och Anders sitter den 4/5.

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande Ellen Nilsson
Justerare Tom Andersson
Sekreterare Cecilia Backlund

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: