Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 12 maj 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Stefan Karlström, Cecilia Backlund, Lisa klingblom, Lina Nygren.

Tid: 2011-05-12 kl 12

Plats: GG35

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§2 Val av justerare; Lisa valdes till justerare.

§3 Godkännande av kallelse; Den är stadgenlig och godkändes.

§4 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§5 Godkännande av föregående protokoll; Fanns ej färdigt att läsas upp.

§6 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
—Har försökt hitta en arbetsmarknadsföreläsare.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—Har haft ett Ut- och arbetamöte.
—Har haft Aventinenmöte, och försöker komma överens om ett samarbetsavtal med StiL. Har också pratat med StuFF och försökte räkna på ekonomin.
—Har haft möte med Per Sandberg som kommer sitta kvar på samma post och jobba under sommaren. Det blir positivt för oss så vi kan fortsätta samarbetet, att införliva andra ämnen och peppa studenter att läsa vidare. Även att skapa ett sorts mentorskap mellan studenter.
c) Anna Johansson, festerichef;
—Har haft Chilifest, har inte fått fakturan men tror att vi kommer gå plus/minus noll.
—Planerar Vårsittningen och allt verkar gå bra.
—Har också planerat vinbrännbollen och lagt ut som facebookevent.
d) Stefan Karlström, informationsansvarig;
—Vi har 25 anmälda till vårsittningen var av en alkoholfri. Behöver identitetsuppgifter av Ellen för Simple signup.
e) Tom Andersson, kassör;
—Har fått brev från polisen om inbrottet på Kafé Myran.
f) Lisa Klingblom, vice ordföranden;
—Har haft fadderimöte, mailar protokoll.
g) Fanny Mihailidou, nollegeneral;
—Ej närvarande.
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
—Har arrangerat kulturutflykt som gick till Norrköping där vi besökte en teater och gick på Pridefestivalen.
i) Cecilia Backlund, sekreterare;
—Inget att rapportera
j) Ellen Nilsson, Ordförande;
—Har inte fått höra något mer om StuFFavtalet eller om pengaäskningen, det har tagit väldigt lång tid så Ellen får gå och prata med dom.
—Ellen väntar med att skriva i alkoholtillståndet.

§7 Bordlagda frågor.
a. Sektionsrummet;
Har funderat på om vi istället för ett skåp eller förråd ska skaffa en shoppingvagn. Det godkänner vi i styrelsen.

§8 Nya frågor.
a. Expeditionstid;
—Vi behöver effektivisera expeditionstiden, vi har en del idéer för hur vi ska synas mer. Vi sätter ihop en grupp om Ellen, Anders och Cecilia som ska ses i slutet av terminen.
b. Sittningsregler;
—Vi behöver informera Nollan om sittningsregler och alla behöver respektera toastmesteriet. Utöver det behöver vi ha ett mer ordnat toastmasteri, och det ska vara en självklarhet att man följer toastmastern. Det behövs att vi upplyser alla om dessa regler. Fadderiet föreslår att information ska gå ut i nolleboken och i det första informationsutskicket, även att festeriet eller fadderiet ska hålla en liten gasqueföreläsning.
c. Utvärderingar;
Vi har beslutat att vi ska ha utvärderingar till event och Nolle-p, Vi skulle behöva skriva en standardutvärdering för Nolle-p och andra sektionsrelaterade företeelser. Anna och Tom tar på sig att skriva en.
d. Arbetsmarknadsföreläsning;
—Har inte fått tag på en föreläsare så det blir inte av den 18de maj. Vi skjuter upp det till nästa termin sa Kristofer.

§9 Övriga frågor;
a. Blommor till Bengt;
Linnéa Eder har en idé att vi ska köpa blommor till Bengt Lärkner som är sjuk, detta beslutar vi att göra från sektionen. Till ett maxpris av 300 kr.

b. Musikanläggning;
Festeriet vill gå ihop med fadderiet och köpa en på hjul, liknande en shoppingvagn. Den kommer att kosta ca 2000 kr. Tom kollar upp om det finns rum i budgeten.

c. Drinkfester;
Vi borde se till att arrangera större drinkfester där vi kan bjuda in andra sektioner och marknadsföra oss. Vore också kul om vi kunde få till ett samarbete till det så vi får hjälp med jobb i samband med detta.

d. Utveckla overallsprovning;
Vi vill anordna fulsittning i samband med provning.

§10 Nästa möte; Mötet beslutade: 19/5 kl. 12.00

§11 Expeditionstid; Tom och Stefan sitter den 18/5

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande Ellen Nilsson
Justerare Lisa Klingblom
Sekreterare Cecilia Backlund

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: