Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 19 maj 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Cecilia Backlund, Fanny Mihailidou, Lisa klingblom.

Tid: 2011-05-19 kl 15

Plats: DG39

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§2 Val av justerare; Kristofer valdes till justerare.

§3 Godkännande av kallelse; Den är stadgenlig och godkändes.

§4 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§5 Godkännande av föregående protokoll; lästes upp och godkändes.

§6 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
—Har skickat iväg patetlistan till festeriet.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—Jobbar med ett studentfall ang. en gästlektor.
c) Anna Johansson, festerichef;
—Ej närvarande
d) Stefan Karlström, informationsansvarig;
— Ej närvarande
e) Tom Andersson, kassör;
—Har betalat fakturan för chilisittningen och vi gick lite back, kan dock jämna ut sig mot förra drinkfesten där vi gick pluss.
—Oklart om vi kommer kunna köpa en musikanläggning utan att gå back.
f) Lisa Klingblom, vice ordföranden;
—Har mailat ut regeringsprotokollet.
— Har varit på sektmöte
g) Fanny Mihailidou, nollegeneral;
—Har varit på StuFFmöte, och pratade om möjligheter att beställa mat från Axfood, vi kanske kan få låna StuFFs kort för att få denna möjlighet. Om vi annars går ihop med en annan mindre sektion kan vi tillsammans ha ett kort. Det kan vara bra för oss i sektionen att ha en sån här möjlighet att beställa.
—Vi kommer bara få budget lagd för de aktiviteter vi har, myran är café och räknas inte som aktivitet. Vi får skriva budget för 10-12 dagar.
—Behöver godkänna alkoholtillstånd, ska skickas till studenthälsan och sedan ska vi skriva på. Till nollebrännbollen får vi antingen ha lättöl/cider eller vara utan.
—Fadderutbildning del2 är den 20de augusti, alla som ska vara måste komma annars blir man inte godkänd att skriva på. Vill på detta datum anordna myskväll för fadderiet och festeriet.
—Det finns 51 biljetter á 90kr styck till Kravaletten.
—Nollningssittningen är bokad men maten är inte fastslagen än.
—På poesisittningen kommer Psyko att jyckla. Och även våra nollor kommer att jyckla på finsittningen.
—Har pratat om hemsidan, vi behöver uppdatera den så att allt gäller, även ta en bild på fadderiet i sektionsåvve och lägga upp.
—Vill starta en Nolle-p blogg på hemsidan från fadderiets flik.
—Behöver bil för att kunna köpa in till Nollningen, Lisa har.
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
—Ej närvarande.
i) Cecilia Backlund, sekreterare;
—Inget att rapportera
j) Ellen Nilsson, Ordförande;
—Har varit på SEKTmöte där det pratades om den nya kårstyrelsen.
—Har pratat om det nya StuFFavtalet och STURE.
—Har pratat om avtals/årsrapporter, men det måste vi först skriva ett avtal för. Vi ska också rapportera när våra MKVstudenter kommer in.
—Årets pedagog blev Niklas Svensson från Norrköping.
—De ska hålla tackfest för StuFFs avgående styrelse men vi har inte fått någon inbjudan för detta.
—Har fått info om målning av märkesbacken, dock oklart vilket datum det blir.
—Har pratat med StuFF om pengaäskningen och de sa att dom redan satt in pengarna på kontot.
—Har kollat upp shoppingvagn att det finns en för 149kr.

§7 Bordlagda frågor.

§8 Nya frågor.
a. Shoppingvagn; vi beslutar att köpa en från Rusta för 149kr.

§9 Övriga frågor;
a. Aktivakväll;
Vi ska anordna en aktivakväll varje termin. Vi föreslår att vi anordnar en grillkväll den 2:a juni kl 18.00.
b. Nolleutskick; Vi behöver komma ihåg att det inte bara gäller IKK för nolleutskicken utan även ISAK.

§10 Nästa möte; Mötet beslutade: 2/6 kl 12.00.

§11 Expeditionstid; Ellen och Kristofer sitter den 25e.

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ellen Nilsson Ordförande
Kristofer Åberg Justerare
Cecilia Backlund Sekreterare

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: