Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 2 juni 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Cecilia Backlund, Fanny Mihailidou, Lina Nygren.

Tid: 2011-06-02 kl 12

Plats: KG45

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§2 Val av justerare; Anders Dahnielson valdes till justerare.

§3 Godkännande av kallelse; Den är stadgenlig och godkändes.

§4 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§5 Godkännande av föregående protokoll; Fanns ej färdigt att läsas upp.

§6 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
—Har planerat aktivakvällen.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—Har arbetat med fallet om gästlektorn. Men det har avskrivits med motiveringen att det var en person som inte begått ett formellt fel. Det går vidare till institutionsstyrelsen.
—Har varit på Baljans vårmöte.
c) Anna Johansson, festerichef;
—Ej närvarande.
d) Stefan Karlström, informationsansvarig;
— Ej närvarande.
e) Tom Andersson, kassör;
—Har inte mottagit de äskade pengarna från StuFF.
—Har skickat fakturan för MKV-minglet och Flammansittningen.
f) Lisa Klingblom, vice ordföranden;
— Ej närvarande.
g) Fanny Mihailidou, nollegeneral;
—Får inte låna Axfoodkortet av StuFF, så vi får hitta en annan lösning.
—Vi får 12000 kr budgeterat för 12 dagar.
—Har fått tider för rocksensation.
—Kalasbiljetterna kommer delas ut till fadderiet några dagar innan nollep.
—Linnéa har hjälpt till att sätta ihop ett nollepaket, det rör sig om ca 800kr om alla fester ska inkluderas. Det är mycket så det får ses över.
—Har pratat om hur vi ska få med mastereleverna.
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
—Inget att rapportera.
i) Cecilia Backlund, sekreterare;
— Inget att rapportera.
j) Ellen Nilsson, Ordförande;
—Har köpt en shoppingvagn på Rusta.

§7 Bordlagda frågor.

§8 Nya frågor.
a. Förberedande av sommaren;
—Vi ska under sommaren fixa färg till märkesbacken.
—Arbeta med spons, det blir Lisas jobb.
—Fixar goodiebags till nollningen.
—Ang. mat på nollningsaktiviteter, det är svårt att uppskatta hur mycket det kommer gå åt och hur vi ska hinna med det. Vi måste dock ha mat vid så långa aktiviteter som är inplanerade. Fanny utlyser ett möte för fadderi och faddrar.
b. Införlivandet av MKV;
—Vi beslutar oss att införliva MKV i SeKeL.

§9 Övriga frågor;
a. Sektionsrum; Har diskuterat sektionsrum och det verkar finnas temporära lösningar då man står i kö till ett sådant i Kårallen. Anders håller öronen öppna.

§10 Nästa möte; Mötet beslutade: Fredagen den 19:de augusti kl 16.00

§11 Expeditionstid; Ingen.

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ellen Nilsson Ordförande
Anders Dahnielson Justerare
Cecilia Backlund Sekreterare

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: