Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 19 augusti 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Tom Andersson, Cecilia Backlund, Linnea Eder.

Tid: 2011-08-19 kl 16.00
Plats:Kafé Myran

§1 Mötets öppnande; Mötet förklaras öppnat av Ellen Nilsson.

§2 Val av justerare; Linnea Eder valdes till justerare.

§3 Godkännande av kallelse; Den är stadgeenligt och godkändes.

§4 Fastsällande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§5 Godkännande av föregående protokoll; Finns ej till hands.

§6 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, Alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
-Inget nytt att rapportera
b) Anders Dahnielson, Utbildningsbevakare;
-Ej närvarande
c) Anna Johansson, Festerichef;
-Har beställt overaller. Planerat inför nollningen och pratat med teknologer.
d) Stefan Karlström, Informationsansvarig;
-Ej närvarande
e) Tom Andersson, Kassör;
-Har köpt färg och målat märkesbacken. Har tagit hand om ekonomin, vi har fått nollepengar från StuFF men inga äskningspengar.
f) Lisa Klingblom, Vice ordförande;
-Ej närvarande
g) Linnea Eder, Nollegeneral;
-Har mailat alla nya studenter så de vet om att nollningen börjar innan uppropen.
h) Lina Nygren, Kulturansvarig;
-Har jobbat med kulturnatten
i) Cecilia Backlund, Sekreterare;
-Inget att rapportera
j) Ellen Nilsson, Ordförande;
-Vi står inte med i STURE helt och hållet på StuFFs hemsida, men det skall fixas.

§7 Bordlagda frågor

§8 Nya frågor
a) Nollningen;
Samma rabatterade pris för alla på aktiviteterna. Ett problem är att många av sittningsanmälningarna måste komma in innan de flesta har fått pengar, möjligtvis kan SeKeL hjälpa till med detta. Styrdockumentet lästes upp.

b) Vad händer denna terminen?
Festeriet vill anordna en ny fulsittning, som en ost och vin fast annat tema, men hösten är knapp så det blir svårt att hinna. Vinbrännbollen kommer sannolikt att planeras till den 16-17 september. Dessutom kommer en overallsinvigning att hållas då overallerna anlänt. En kulturresa kommer att anordnas, förslagsvis till Stockholm i november.

c) Kulturnatten;
Kommer att inträffa den 24 september, vinbrännbollen skall inte läggas dagen innan i år.

d) Presentation i klasserna;
Vi skall vara med på alla uppropen och presentera styrelsen och nollningen.

e) Sektionsdagen;
Vi ska ha sektionsdag den 2 september på Myran med overallsprovning, presentation av styrelsen, grilla korv och saft, chill.

§9 Övriga frågor

§10 Nästa möte
Mötet beslutade: 13 september, tid ospecificerat.

§11 Expeditionstid
Till och från under hela nolle-p.

§12 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Ordförande Ellen Nilsson
Justerare Linnea Eder
Sekreterare Cecilia Backlund

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: