Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 13:de september 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Stefan Karlström, Cecilia Backlund, Linnea Eder, Lisa klingblom.

Tid: 2011-09-13 kl 15
Plats: GG36

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Lisa Klingblom.

§2 Val av justerare; Lina Nygren valdes till justerare.

§3 Godkännande av kallelse; Den är stadgenlig och godkändes.

§4 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§5 Godkännande av föregående protokoll; Frågan bordläggs.

§6 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
—Årets alumner har utsetts.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—Har haft programrådsmöte. Ett problem kan vara rättningstider för tentor, Anders upplyser berörda examinatorer om detta.
c) Anna Johansson, festerichef;
—Ej närvarande.
d) Stefan Karlström, informationsansvarig;
— Ej närvarande.
e) Tom Andersson, kassör;
— Ej närvarande.
f) Lisa Klingblom, vice ordföranden;
— Inget att rapportera.
g) Linnea Eder, nollegeneral;
—Har jobbat mycket med nollningen. Ska också göra en mall som man kan använda inför vårnollningen, ett gemensamt testamente.
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
—Jobbar med kulturnatten.
i) Cecilia Backlund, sekreterare;
—Inget att rapportera.
j) Ellen Nilsson, Ordförande;
— Ej närvarande.

§7 Bordlagda frågor.
—Inga bordlagda frågor.

§8 Nya frågor.
a. Kulturnatten;
Finns inte så mycket ny information, programmet kommer snart upp på Internet. Vi bestämmer en starttid till 12.15, 24:de september då vi samlas vid resecentrum.
b. Aventinen;
Den ställs in, med tipset inför framtiden att man startar i god tid ca ett år innan.

§9 Övriga frågor;
a. Utvärdering av nolle-p;
Linnea var på utvärderingsmöte med StuFF igår, det ska även skickas ut en utvärdering till faddrarna. Vi vill också göra filosofiska spelen större, så som de har lunchtävlingar som vid Lintek. Planera in mer aktiviteter och separera nollorna så att dom inte hinner bilda egna grupper lika fort, så att man till slut kan få en större sammanhållning och organisera det bättre. Faddermyset är en grej som vore bra att införa igen. Simple signup var bra i vissa lägen men svårt att hantera när det är så många nya studenter, dessutom struligt med pengar kan det vara i början av en termin.
b. Valberedningen;
Vi i styrelsen ska alla hålla utsikt för att hjälpa valberedningen men det verkar finnas många som vill väljas in. Skulle kunna vara en idé att minska styrelsen, kanske slå ihop poster och få in de allra mest engagerade i styrelsen. Sedan arbeta mer med utskotten istället. Vi bordlägger frågan.
c) Expeditionstid;
Rutinerna för expeditionstid måste diskuteras med gruppen som valdes. Även måste pengaäskningen ang rollup och tröjor ta fart, Tom får gå till StuFF och tala allvar.

§10 Nästa möte; Mötet beslutade: Tisdagen den 20de september kl 10.00

§11 Expeditionstid; Lisa och Linnea sitter den 14de september.

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande Lisa Klingblom
Justerare Lina Nygren
Sekreterare Cecilia Backlund

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: