Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 20:de september 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Cecilia Backlund, Lina Nygren, Linnea Eder, Lisa klingblom.

Tid: 2011-09-20 kl 10
Plats: Rydsvägen 148C

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§2 Val av justerare; Anders valdes till justerare.

§3 Godkännande av kallelse; Den är stadgenlig och godkändes.

§4 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§5 Godkännande av föregående protokoll; Det lästes upp och godkändes.

§6 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
—Nationella Alumnidagen i keyhuset den 4:de oktober. Då kommer årets alumn att utses. En del sektioner ska ha aktiviteter i samband med detta.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—Ub-mötet imorn är inställt men det kommer nog att schemaläggas snart. HSV kommer att göra en kvalitetsgranskning av våra utbildningar. Liu utvärderar ”it’s learning”, vi kommer förmodligen också få säga vårat i den frågan. Relik är på väg att återuppstartas, det kan vara positivt för oss då vi kan samordna större aktiviteter. Vår hemsidas besöksstatistik följer sin kurva. Vi har i genomsnitt 1000/månad och 4000 under nolle-p.
c) Anna Johansson, festerichef;
— Ej närvarande.
d) Stefan Karlström, informationsansvarig;
— Ej närvarande.
e) Tom Andersson, kassör;
—Har skickat in nollepaprena till simple signup, så därifrån kommer vi snart få pengar. Har mailat Jennifer om roll-upen.
f) Lisa Klingblom, vice ordföranden;
— Inget att rapportera
g) Linnea Eder, nollegeneral;
— Inget att rapportera
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
—Inget att rapportera
i) Cecilia Backlund, sekreterare;
—Inget att rapportera
j) Ellen Nilsson, Ordförande;
—Har varit på SEKT-möte, vi behöver få mer medlemmar.

§7 Bordlagda frågor.
a. Valberedningen;
Valberedningen ansvarar för att skriva ner en lista på poster och förslag på namn. Men alla vi i styrelsen ska fortfarande hålla utkik, föreslå ersättare. Den möjliga sammanslagningen av olika poster diskuterades, det är något som vi i styrelsen har möjlighet att besluta för.
b. Expeditionstid; De berörda bestämmer tid efter mötet.

§8 Nya frågor.
a. LUST-listan;
Firmatecknarna ansvarar för detta.
b. Samarbetsavtal; Vill vi ändra något sen sist?
En del gamla utbildningar står fortfarande kvar och nya är inte tillagda, det behövs ändras så vi får pengar för de utbildningar vi bevakar. Anders och Ellen får förtroendet att ändra på avtalet mellan vår sektion och StuFF.
c. Studeranderepresentanter; Representant till IKK grundutbildningsråd.
Anders har blivit kontaktad av Niklas Cedervalln StuFF och sitter nu i institutionsstyrelsen, men vi behöver också locka fler ledamöter rätt så snart till IKKs grundutbildningsråd. Ellen föreslår sig själv och styrelsen beslutar att välja henne.
d. Årsmöte; Fastställande av datum för årsmöte.
Styrelsen beslutar den 7:de november kl. 17.30.
e. Överlämning; Fastställande av datum för skifte och överlämning.
Överlämningen behöver förbättras Anders tar på sig att hålla i den. Har funderat på en Eftermiddag/kväll med olika pass och sedan ledigare aktivitet på kvällen som en morot. Överlämning rätt så snart efter mötet, frågan bordläggs.
f. Rekrytering av medlemmar.
Stimulus – psykologerna har bra traditioner kring medlemsrekrytering, att ta med dator under expeditionstiderna är ett måste så man kan anmäla sig.
g. Distribution av Kult.; Distributionen till medlemmar måste bli bättre.
Vi ska kolla upp vilka kostnader det kan innebära att skicka med posten, ett annat alternativ är att gå runt i klasserna efter föreläsningarna och lämna ut.
h. Bokens dag; Vad vill vi göra av den?
Det vore roligt att göra något större av den, kanske bjuda in antikvariat och författare till en mindre mässa i Key-huset. Tom och Cecilia pratar med Linköpingsantikvariat. Dagen bör infalla någon gång i oktober/början av november.
i. Sammarbetsavtal med DIK; Sammarbetsavtal med DIK och spons till Kulturresan.
Det har diskuterats med DIK om sponsen. Amanda har inga invändningar mot att fortsätta samarbetet som det sett ut.

§9 Övriga frågor;

a. Tröjor och rollup; Vad hände sen?
Vi gör en ny ansats och frågar.
b.Ovvar; kommer vecka 42, ovveinvigningen kommer att hållas i slutet av oktober i samband med någon kravall.
c.Nya fulsittningen; Hoppas på att kunna boka HG inför den nya fulsittningen.

§10 Nästa möte; Mötet beslutade: den 27:deseptember kl. 12.00

§11 Expeditionstid; Tom och Anders sitter.

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande Ellen Nilsson
Justerare Anders Dahnielson
Sekreterare Cecilia Backlund

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: