Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 27:de september 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Cecilia Backlund, Lisa klingblom.

Tid: 2011-09-27 kl 11
Plats: Rydsvägen 148c

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§2 Val av justerare; Anna valdes till justerare.

§3 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§4 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§5 Godkännande av föregående protokoll; Det godkändes.

§6 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Inget att rapportera.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—Har hjälpt Ellen.
c) Anna Johansson, festerichef;
—Har anordnat vinbrännboll och planerat nya fester.
d) Stefan Karlström, informationsansvarig;
—Ej närvarande.
e) Tom Andersson, kassör;
—Har betalat många av nolle-ps fakturor.
f) Lisa Klingblom, vice ordföranden;
—Snart börjar dom bygga om C-huset så då kommer det bli rörigt där. Det ska sättas upp griffeltavlor som ska fungera som åsiktsplank. Tekfaks bibliotek byggs också om.
g) Linnea Eder, nollegeneral;
— Ej närvarande.
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
—Ej närvarande.
i) Cecilia Backlund, sekreterare;
—Inget att rapportera.
j) Ellen Nilsson, Ordförande;
—Har försökt skriva samarbetsavtal men eftersom vi kanske ska införliva socialantropologerna så lugnar vi oss med det så de kan inkluderas. Sitter nu i grundutbildningsrådet.

§7 Bordlagda frågor.
a) Överlämning; Tanken är en lite längre utbildning som sträcker sig över en eftermiddag, sedan avsluta allt med en fest. Till exempel en lördag då folk oftast är lediga. Vi bestämmer 26/11 kl. 13.00. Anders pratar med StuFF om hjälp med fika.

§8 Nya frågor.
a. Införlivandet av socialantropologerna; Socialantropologerna har en vilja att gå med i en sektion och vår ligger nära i ämnesområde. Det är positivt för oss då vi får fler medlemmar. Vi beslutar att det är vår vilja att införliva socialantropologerna och rösta igenom relevanta ändringar för att inkludera dem på årsmötet.
b. DIK-föreläsning; Amanda har skickat förslag på ett antal datum som hon kan komma. Vi beslutar oss för den 8:de november, och att temat ska vara ”Hur man profilerar sig som kulturvetare på arbetsmarknaden”. Vi ställer oss också positiva till DIKs förslag att bjuda på fika.
c.Drinkfesten, mm; Den nya fulsittningen, det är mycket svårt att hitta lokal för detta. HG skulle bli rätt så dyrt, många av de andra möjliga lokalerna också. Vi beslutar oss för Stupan som Anders kan boka och fråga hur många som får plats. Vi äter Potatis och purjolökssoppa, med cider och öl och nubbe. Den får kallas för skördefesten.
Ovveinvigningen blir den 27:de oktober 19.30-22.00. Ute i skogen.
Drinkfesten blir den 18:de november på SkytteC, men det är möjligt att det blir ombokat till något annat ställe. Möjligtvis skulle vi kunna marknadsföra starkare för andra sektioner.
Julsittningen sätter vi till den 9 eller 10:de december, NH förhoppningsvis.

§9 Övriga frågor;
a) Bokensdag, uppföljning; Peter Olausson är inbjuden och har tackat ja. Martin Kylhammar, professor, är också inbjuden. Tom har pratat med Linköpingsantikvariat som har tackat ja. Vi kan prata med café Ellen så de kanske kan sponsra med kaffe. Anders har kontaktat studiefrämjandet om vi kan anordna det som ett kulturprogram för då skulle vi kunna få reseersättning för gästerna. Vi inväntar svar innan vi säger något definitivt datum, vi bordlägger frågan.
b) Flickr-kontot; Lägg upp bilder på Flickr-kontot så sparas dom och försvinner inte.
c) Program för hösten; Vi behöver lägga upp aktiviteterna på hemsidan som ska hända i höst.

§10 Nästa möte; Mötet beslutade: 4/10 kl 12-14.

§11 Expeditionstid; Ellen och Cecilia sitter den 28:de september.

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande Ellen Nilsson
Justerare Anna Johansson
Sekreterare Cecilia Backlund

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: